"ติดปีกบิน" พื้นที่นี้...ดีจัง 3 ดี ครบวงจร

โดย
| |
อ่าน : 5,204

          เครือข่ายพื้นที่นี้…ดีจัง จัดงานถอดบทเรียนการทำงานพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อวางแผนการทำงานขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะเมือง 3 ดี

/data/content/2014/03/23641/cms/cfghklnruz47.jpg

          สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายพื้นที่นี้…ดีจัง จัดงาน "ติดปีกบิน" พื้นที่นี้...ดีจัง 3 ดี ครบวงจร เพื่อถอดบทเรียนการทำงานการทำพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนของภาคีเครือข่ายพื้นที่นี้...ดีจัง และเครือข่ายโครงการหลอมรวมพื้นที่สุขภาวะ ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 25 -27 มีนาคม 2557 พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนงาน เป็น 3 ครบวงจร นั่นคือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี

          งานนี้มีกิจกรรม “บ้านของเรา สวนของเรา” เป็นการทบทวนการทำงานของแต่ละโครงการโดยให้นำเสนอส่วนดี 3 อย่างของการทำโครงการ พร้อมสื่อสารและแลกเปลี่ยนร่วมกับเพื่อนภาคีอื่นๆ ที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมตัวอย่างที่ทำในภาคให้กับเพื่อนภาคีได้ดูและแลกเปลี่ยนต่อเติมงานของกันและกัน

 

 

          ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)  

          ภาพประกอบ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)   

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม