อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย

โดย
| |
อ่าน : 3,175

            เวทีวิชาการเพื่อระดมพลังความร่วมมือของ “คนมีใจ” ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ให้เกิดขึ้นในวงการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อนาคตและความอยู่รอดของประเทศชาติ และมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิวัติการเรียนรู้สามารถเป็นจริงได้  ด้วยการ “ลงมือทำ” และ “ร่วมกันทำ” ของทุกภาคส่วนในสังคม

/data/content/2014/03/23638/cms/bgnoprtuz179.jpg

            สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น  โดยได้รวบรวมข้อมูลความรู้และเชิญชวนบุคคล องค์กรที่มีประสบการณ์และที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทย โดยจะมีการนำเสนอเรื่องราวที่เป็น “คานงัด” สำคัญของการปฏิรูปการศึกษาใน 8 ประเด็นที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การปฏิวัติการเรียนรู้ของสังคมไทยให้เป็นผลสำเร็จในอนาคต ตั้งแต่เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาครู การดูแลเด็กด้อยโอกาส ไปจนถึงระบบบริหารจัดการใหม่ที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน เป็นต้น ซึ่งได้จากการสังเคราะห์มาตรการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จในต่างประเทศภายใน 6-10 ปี โดยปรับให้เข้ากับบริบทในสังคมไทย

            ผู้เข้าร่วมงานจึงไม่ใช่แค่เรียนรู้ข้อมูลวิชาการ แต่ยังสามารถทดลองฝึกปฏิบัติจริงในงาน และสามารถนำกลับไปขับเคลื่อนต่อในพื้นที่ด้วยตนเอง 

            ทุกหัวข้อในเวทีวิชาการ ‘ปฏิวัติการเรียนรู้ ... สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย’  จึงมาจากการระดมสมองและความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และแกนนำเครือข่ายคนทำงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เพื่อให้การประชุมวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของพลังความร่วมมือ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยร่วมกัน 

 

 

           ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม