รู้จักบ้านแสนรักษ์

| |
อ่าน : 4,206

          บ้านแสนรักษ์ โครงการด้านการเกษตรอินทรีย์ เปิดตัวในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เน้นการบริโภคอาหารที่ให้คงความเป็นไทย กินอยู่อย่างพอดี และเลือกบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดสารเคมี

/data/content/2014/03/23621/cms/acdimnotv134.jpg

          โครงการบ้านแสนรักษ์ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเกษรอินทรีย์ การออกร้านชีวภัณฑ์อินทรีย์ การจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้สนในขเข้าร่วมกว่า 270 คน

          ศจ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการบริโภคอาหารที่ให้คงความเป็นไทย กินอยู่อย่างพอดี และเลือกบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดสารเคมี ซึ่งโครงการเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ได้ให้ทั้งอาหารสมองในด้านของการอบรม และช่วยเสริมอาหารกายด้วยผลผลิตอินทรีย์

        ทั้งนี้ มีบุคคลที่สำค้ัญต่อโครงการฯที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ เช่น

- รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ อดีตคณบดีคณะเกษตร พร้อมคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

- คุณธนพณ พัฒนา ผู้จัดการตลาดศรีเมือง

- คุรกริชชา จึงเจริญ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

- นิตยสารเคหการเกษตร

- เจ้าของร้านเพื่อสุขภาพ บ้านผักปลายสวน (คุณจุ๋ม)

- เจ้าของแผงผักเพื่อสุขภาพ ตลาดไท (คุณต้อย)

- เจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความสนใจหันมาปลูกพืชอินทรีย์

          ทางโครงการจะเข้าพบผู้บริหารตลาดศรีเมือง ในการนำผลผลิตอินทรีย์ ไปตั้งจุดจำหน่ายและกระจายผลผลิต ซึ่งตลาดศรีเมืองเป็นแหล่งค้าส่งพืชผักทุกชนิดลงภาคใต้  เป็นการบริหารงานด้านการตลาดให้เกิดความมั่นต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

          ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม