เตือนโฆษณาแฝง โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง

โดย
| |
อ่าน : 4,200

    /data/content/2014/03/23607/cms/gimoruxz3789.jpg     

          กระทรวงสาธารณสุขเผยปัจจุบันผู้ผลิตสินค้านิยมใช้โฆษณาแฝง โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ปี 2556 พบผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาเกินจริงกว่า 9,000 รายการเร่งให้ความรู้ประชาชนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ

          นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการเปิดประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2557 เรื่อง “สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ รู้ทันเทคโนโลยี รู้ดีโฆษณาเกินจริง” ว่า ในปัจจุบันมีการใช้การโฆษณา กระตุ้นพฤติกรรมประชาชนในการบริโภคสินค้า   โดยเฉพาะการโฆษณาแฝง เช่น เครื่องดื่มกาแฟ  เครื่องดื่มกาแฟผสมสารสกัดที่มีคุณสมบัติด้านความงาม หรือเสริมสมรรถภาพทางเพศ ในลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างจากวิธีการโฆษณาเดิม ผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง  สื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณา เจตนาให้ผู้บริโภคจดจำตราสินค้า และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้ามากกว่าปกติ  

          โดยในปี 2556 พบโฆษณาแฝง โฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 9,008 รายการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานไปยัง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เพื่อดูแลกำกับการเผยแพร่โฆษณา และแจ้งไปยังผู้ผลิตสินค้าพร้อมทั้งดำเนินการปรับมีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาทจนถึง 200,000 บาท

          “ปัจจุบันกฎหมายควบคุมโฆษณา ยังขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ เนื่องจากคำว่า “โฆษณา” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มีความหมายที่ไม่ครอบคลุมไปถึงโฆษณาแฝง จึงเป็นปัญหาของคำนิยามความหมาย เป็นปัญหาทางกฎหมาย  อีกทั้งรัฐยังขาดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมการโฆษณาที่มีลักษณะดังกล่าว และรูปแบบวิธีการโฆษณาแฝงที่เป็นการเฉพาะ” นายแพทย์ทรงยศ กล่าว

 

 

          ที่มา : เว็บไซด์กระทรวงสาธารณสุข

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม