'เด็กปฐมวัย'เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสุด

| |
อ่าน : 19,297

          สสค. สนับสนุนการสร้างเสริมเด็กระดับประถม เพราะหากเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะไม่สามารถเรียนรู้ต่อยอดเรื่องอื่นๆ ได้คุณลักษณะที่ดี

/data/content/2014/03/23597/cms/eiklqstvy378.jpg

          รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการแถลงข่าวโครงการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะเด็ก และเยาวชน โดยคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด ที่เคยทำผลงานดีเด่นในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ครั้งที่ 1/2554 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ปฏิรูปการศึกษาปัจจุบันเป็นการลงทุนที่สวนทางกับความเป็นจริง  

         งานวิจัยของนายไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สสค. เกี่ยวกับรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศพบว่า ในระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในปี 2553 งบประมาณการศึกษาต่อหัวที่รัฐบาลลงทุนต่อเด็กมัธยม และอาชีวะนั้น สูงกว่าการลงทุนในระดับปฐมวัย โดยลงทุนระดับปฐมวัยเพียง 23,282 บาท ขณะที่มัธยมและอาชีวะจำนวน 26,332 บาท และ 24,933 บาท  ตามลำดับ ทั้งที่การลงทุนระดับปฐมวัยจะได้กำไรคืนกลับถึง 7 เท่า จึงเป็นการลงทุนที่คุ้ม ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องในระดับประถม เพราะสมองเด็กจะเติบโตทั้งไอคิว และอีคิว ในระดับปฐมวัยสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์

/data/content/2014/03/23597/cms/bfhimnoqvxyz.jpg

          "การจัดการศึกษาต้องเลิกระบบสอบแข่งขันเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์คะแนนโอเน็ต และพิซ่าสูงๆ แต่ต้องจัดการศึกษาให้เด็กมีความสุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ผ่านมารัฐลงทุนไปที่ระดับอุดมศึกษา แต่ไม่ตรงเป้าหมาย เรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข คือ การลงทุนทางการศึกษากับเด็กปฐมวัยใน 3 ระบบ 1.การศึกษาในระบบ คือโรงเรียนขนาดเล็ก ด้อยโอกาส 2.โรงเรียนพ่อแม่ ต้องสอนพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยวัตถุ และ 3.โรงเรียนชุมชนที่มีพื้นที่เสี่ยงมีอบายมุข การลงทุนช่วงปฐมวัยสามารถประกันอนาคตได้" นายสมพงษ์ กล่าว

          ด้าน นายอุบล เล่นวารี ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้ สสค. และมูลนิธิร่มฉัตร ดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1.การส่งเสริมสมรรถนะการอ่าน 2.การสนุกกับการเรียนรู้ และ 3.การสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี ซึ่งเป็นหัวใจในระดับประถม เพราะหากเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะไม่สามารถเรียนรู้ต่อยอดเรื่องอื่นๆ ได้คุณลักษณะที่ดี

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม