รวมใจสานพลัง สร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 4,090

         คณะทำงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมใจสานพลัง สร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ สร้างแกนนำนิสิตภาคเหนือตอนบน พร้อมศึกษาดูงานสังคมเข้มแข็งปลอดแอลกอฮอล์ที่จังหวัดน่าน นำไปขยายผลสร้างแกนนำนิสิตนักศึกษา 17 สถาบันภาคเหนือตอนบน

/data/content/2014/03/23546/cms/acgijnot3479.jpg

         รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน นำนักศึกษาและนิสิต มาร่วมใจ สานพลัง สร้างสังคมปอลดแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ทั้งหมด 17 สถาบัน โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมลงนามข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกัน กับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา ณ บริเวณโฮงเจ้าฟองคำ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นการเปิดตัวโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมใจ สานพลัง สร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์

/data/content/2014/03/23546/cms/abcginowxy12.jpg

         โครงการดังกล่าว จะมุ่งประเด็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันหาแนวปฏิบัติที่ดีในการรณรงค์ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต นักศึกษา พร้อมขยายให้เกิดเครือข่ายแกนนำในสังคมและแกนนำนักศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท พร้อมทั้งศึกษาดูงานในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และคุ้มเวียงเก่าโฮงเจ้าฟองคำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาน่าน เพื่อนำรูปแบบและแนวทางของจังหวัดน่าน ในการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ ลงได้

        ในส่วนของกิจกรรมนั้น เป็นการเข้าค่ายที่อยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2557 ร่วมกันถอดบนเรียนจากความเข้มแข็งของชุมชนตัวอย่าง ชุมชนมหาโพธิ์สู่การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสถาบันฯ เรียนรู้ชุมชน เกี่ยวกับบทบาทภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนสังคมปลอดแอลกอฮอล์ บนเรียนสร้างสังคม สนุก สุขได้ โดยไม่ดื่มในเทศกาล และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อการขับเคลื่อนสังคม ปลอดแอลกอฮอล์ เน้นกิจกรรมสำคัญออกรณรงค์ติดตั้งป้ายถาวร บริเวณสวนสาธารณะปลอดเหล้า และร่วมกันวางแผนแนวปฏิบัติสำรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถาบันการศึกษา

/data/content/2014/03/23546/cms/acdklostwy13.jpg

         ทั้งนี้ การสร้างแกนนำนิสิต นักศึกษา ใน 17 สถาบัน ดังกล่าว จะร่วมเป็นคณะทำงานเครือข่ายมหาวิทยาลัย ที่จะร่วมใจสานพลัง สร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ นำไปขยายผลในพื้นที่ของตนเอง โดยมีคณะทำงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นผู้ประสานการขับเคลื่อนในเขตภาคเหนือตอนบน ดำเนินงานครอบคลุมใน 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านจิตวิทยา ด้านสัมพันธภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม

         ช่วงบ่าย ท่านสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน,คุณหมอบอย นพ.พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผอ.รพ.น่าน เครือข่ายงดเหล้าจ.น่าน, จ.แพร่, สคล.ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 17 สถาบัน ภาคเหนือตอนบน ร่วมกันติดตั้งป้ายถาวร เขตห้ามดื่ม-ห้ามจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้สวนสาธารณะเป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อสุขภาพของประชาชนที่มาใช้บริการ

 

 

 

         ที่มา : เว็บไซต์สต็อปดริ้งค์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม