'ไทย' มีความสุขอันดับ 36 ของโลก 'ยโสธร' จังหวัดสุขล้น

โดย
| |
อ่าน : 14,495

/data/content/2014/03/23542/cms/cdfhkmnotu18.jpg

          ผลสำรวจเนื่องในวันความสุขสากล พบ "ประเทศไทย" มีความสุขอยู่ในลำดับที่ 36 ของโลก เป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียนคนไทยมีคะแนนความสุขในครอบครัวเฉลี่ย 7.17 คะแนน จากเต็ม 9 คะแนน จังหวัดยโสธรครองแชมป์สุขสูงที่สุด

          นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 20 มีนาคมทุกปี องค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น (UN) ได้ประกาศให้เป็นวันความสุขสากล (The International Day of Happiness)เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2555 เป็นต้นมา เพื่อเชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลก ให้ความสำคัญกับความสุข ในฐานะที่เป็นเป้าหมายพื้นฐานของชีวิต และได้เสนอให้กำหนดเรื่องของความสุข เป็นวัตถุประสงค์สำคัญของนโยบายสาธารณะด้านต่างๆ และยังได้เสนอให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นไปเพื่อความผาสุกของประชาชนโดยรวม ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทางสังคมอีกด้วย

          องค์การสหประชาชาติ ได้สำรวจระดับความสุขใน 156 ประเทศทั่วโลก ในปี 2553- 2555 พบว่า ประเทศที่มีความสุขอันดับ 1 ในโลก คือ เดนมาร์ก ส่วนไทยอยู่ในลำดับที่ 36 ของโลกและอยู่ในอันดับที่ 2 ในอาเซียน รองจาก สิงคโปร์ ที่อยู่ในอันดับที่ 30 ระบุว่า ปัจจัยความสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก ได้แก่ รายได้ การมีงานทำ ความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกันในชุมชน มีค่านิยมที่เอื้อต่อความสุขและศาสนา สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว การศึกษา และความเท่าเทียมทางเพศและสังคมส่วนปัจจัยความสุขที่สำคัญในระดับบุคคลได้แก่ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความมั่นคงในอาชีพการงานและครอบครัว

/data/content/2014/03/23542/cms/dklopxy34579.jpg

          นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่าทั้งนี้ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตล่าสุดในปี 2555 พบว่า คนไทยทั่วประเทศอายุ15 ปี ขึ้นไป มีคะแนนความสุขในชีวิต ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญคือความสุขในครอบครัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน จังหวัดที่มีคะแนนความสุขในครอบครัวมาก 10 อันดับแรกได้แก่ 1. ยโสธรได้ 8.35 คะแนน 2. สุรินทร์ 8.03 คะแนน 3. ตรัง 7.97 คะแนน 4. นครพนม 7. 96คะแนน 5. ปทุมธานี 7.85 คะแนน6. ยะลา 7.83 คะแนน 7. เพชรบูรณ์ 7.77 คะแนน 8. น่าน 7.77 คะแนน 9. พิจิตร 7.75 คะแนน และ10. ชัยภูมิ 7.75คะแนนส่วนจังหวัดที่มีคะแนนน้อย3จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม 5.39 คะแนน ปัตตานี 6.06 คะแนน สระแก้ว 6.10 คะแนน

          นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งให้คนไทยมีความสุขได้แก่ ครอบครัวมีเวลาให้กันอย่างเพียงพอ มีสุขภาพดี ออกกำลังกายประจำ ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา การทำสมาธิ มีรายได้ดี การงานมั่นคง ไม่มีหนี้สินนอกระบบ เกษตรกรมีที่ดินทำกิน กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในรูปเขตบริการสุขภาพ มีทั้งหมด12เขต เพื่อดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเท่าเทียมเชื่อมโยงตั้งแต่สถานพยาบาลขนาดเล็กจนถึงระดับเชี่ยวชาญ เสมือนเป็นโรงพยาบาลเดียวกันขณะนี้ก้าวสู่ปีที่2จะสมบูรณ์แบบในปี 2559 ตั้งเป้าอีก 10 ปี คนไทยจะมีอายุยืนเฉลี่ย 80 ปีและอยู่อย่างมีสุขภาพดีจนถึงอายุ 72 ปี

          ทางด้านนายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าการมีความสุขในชีวิต สะท้อนได้จากการมีความสุขในครอบครัว โดยดูจาก3ปัจจัยได้แก่ 1. การดูแลของครอบครัวเมื่อสมาชิกป่วยหนัก 2. ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ภายในบ้าน และ 3. ครอบครัวมีความรักความผูกพันอันดีต่อกัน

/data/content/2014/03/23542/cms/befhimruxy46.jpg

          ทั้งนี้ วิธีสร้างสุขสำหรับประชาชนทั่วไป สามารถทำได้ง่ายๆ 10 ประการดังนี้ 1. ออกกำลังกายวันละ 30 นาทีอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจากร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาทำให้นอนหลับดี รู้สึกสมองปลอดโปร่งหลังตื่นนอน 2. ก่อนเข้านอนทุกคืน ลองทบทวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างน้อย 5 เรื่องต่อวัน 3. ให้เวลาพูดคุยรับฟังคู่ครอง เพื่อนสนิท อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง ในทุกๆ สัปดาห์ โดยไม่มีใครเข้ามาขัดจังหวะหรือรบกวน 4. ปลูกต้นไม้ ต้นเล็กๆ ตั้งบนโต๊ะ หรือในกระถางก็ได้ แล้วดูแลรักษาให้ดี

          5. ลดเวลาดูทีวีลงครึ่งหนึ่ง 6. ยิ้มและทักทายคนที่ไม่รู้จักอย่างน้อยวันละครั้ง 7. หาโอกาสพูดคุยกับเพื่อนฝูงที่ห่างกันไปลองนัดหมายเพื่อพบเจอกันบ้าง 8. หัวเราะให้มากและนานพอทุกๆ วัน 9. ใส่ใจดูแลตนเองในทุกๆ วันใช้เวลาลองทำบางสิ่งที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับตัวเอง 10. ลองฝึกเป็นผู้ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความใส่ใจมองสิ่งดีๆ ให้คนอื่นบ้าง

          "ขอแนะนำว่า ผู้ที่ยังอยู่ในวัยทำงาน ควรจัดเตรียมต้นทุนด้านสุขภาพ การเงิน สายสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดี เนื่องจากจะมีผลต่อความสุขในระยะยาวของชีวิต และหากมีผู้สูงอายุในบ้าน ควรให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างสายสัมพันธ์และความรู้สึกมีคุณค่า นอกจากนี้ การศึกษาและปฏิบัติธรรมนับเป็นปัจจัยความสุขสำคัญของผู้สูงอายุ ที่ควรเข้าถึงตั้งแต่ในวัยทำงานด้วยเช่นกัน ซึ่งกรมสุขภาพจิต ได้สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้มีกิจกรรมความสุขและปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเติมความสุขให้กับประชากรกลุ่มสำคัญนี้" นายแพทย์เจษฎา กล่าว

 

 

          ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม