เลิกบุหรี่ เพื่อลดอันตรายช่วงหมอกควัน

| |
อ่าน : 3,178

/data/content/2014/03/23530/cms/abfhkrsw2389.jpg

          ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เชิญชวนให้คนเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน  เลิกสูบบุหรี่เพื่อลดอันตรายช่วงที่เกิดหมอกควันไฟป่า 

          มีรายงานถึงระดับหมอกควันไฟป่าในจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะเชียงใหม่  และเชียงรายที่สูงเกินมาตรฐานความปลอดภัยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา  ทำให้มีคนเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  และทางสาธารณสุขจังหวัดแนะนำให้ประชาชนอยู่ในบ้าน และให้ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น  รวมทั้งให้สวมหน้ากากเพื่อกรองมลพิษทางอากาศนั้น  สิ่งที่จะต้องหยุดคิดและให้ความสำคัญก็คือ  ทุกคนในภาคเหนือตอนบนจะได้รับมลพิษจากหมอกควันที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว แต่ในคนที่สูบบุหรี่จะยิ่งได้รับอันตรายมากขึ้น เพราะได้รับทั้งหมอกควันจากไฟป่าและควันบุหรี่  และควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่าควันไฟป่าอีกด้วย

          ศ.นพ.ประกิต  กล่าวเพิ่มเติมว่า ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาภาคเหนือตอนบนมีอัตราการเกิดมะเร็งปอดสูงสุดของประเทศทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยอัตราการเป็นมะเร็งของชายเชียงใหม่เท่ากับ 33.5 ราย  และหญิง 23.6  ราย  ต่อประชากรหนึ่งแสนคน  เทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศไทยที่อัตราการเป็นมะเร็งปอดเพศชายเท่ากับ 26.2 ราย และหญิง  11.5  ราย ราย  ต่อประชากรหนึ่งแสนคน คนสูบบุหรี่ที่อยู่ที่ภาคเหนือตอนบนจึงยิ่งต้องพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่  โดยเฉพาะในช่วงที่หมอกควันสูงมากในขณะนี้

 

 

          ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม