รณรงค์ให้ผู้บริโภคอ่านฉลาก อย่างฉลาด

| |
อ่าน : 8,353

          อย.รณรงค์ให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของตัวเอง ซึ่งเป็นได้ทั้งต้นเหตุและสาเหตุ ของการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการ “อ่านฉลาก อย่างฉลาด”

/data/content/2014/03/23517/cms/acfhjlmoqtw6.jpg

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผย ว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินงาน ตามนโยบายสุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยยึดหลักแนวคิด “สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่…ที่ตัวคุณ” เพื่อเน้นให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของตัวเอง ซึ่งเป็นได้ทั้งต้นเหตุและสาเหตุ ของการมีสุขภาพที่ดี

         ดังนั้น จึงได้มีการจัดกิจกรรม Road Show รณรงค์ให้ผู้บริโภค “อ่านฉลาก อย่างฉลาด” โดยจะนำขบวนรถ Mini truck จำนวน 5 คัน เดินสายให้ความรู้ผู้บริโภคในการจำแนกสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ อย. กำหนดบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละประเภท ซึ่งสัญลักษณ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน ดังนี้ ฉลากอาหาร แสดงในรูปแบบเลขสารบบอาหาร 13 หลัก อยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. , ฉลากยา ไม่มีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก แต่จะต้องแสดง “เลขทะเบียนตำรับยา” ฉลากเครื่องสำอาง ไม่มีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก แต่ต้องแสดง “เลขที่ใบรับแจ้ง” เป็นเลข 10 หลัก และมีข้อความอันจำเป็นครบถ้วน

/data/content/2014/03/23517/cms/adefotvwxz12.jpg

         สำหรับเครื่องมือแพทย์ ฉลากที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. ได้แก่ คอนแทคเลนส์ ถุงยางอนามัย ถุงมือสำหรับ การศัลยกรรม และชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ส่วนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ฉลากที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. เช่น ผลิตภัณฑ์ กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวประเภทกรด-ด่าง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้ในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด เป็นต้น ทั้งนี้ จะระบุข้อความประชาสัมพันธ์เหล่านี้ข้างรถ เพื่อให้ผู้บริโภคได้อ่านและเข้าใจการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยขบวนรถจะวิ่งประชาสัมพันธ์พร้อมจัดกิจกรรมตามตลาดและแหล่งชุมชนต่าง ๆ ใน กทม. และปริมณฑล พร้อมกัน จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมงาน

         นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรม Road Show สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่…ที่ตัวคุณ นอกจากผู้บริโภคสามารถแยกแยะสัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพได้แล้ว อย. ยังหวังให้ผู้บริโภคไม่ถูกหลอกจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง หรือโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณรักษาสารพัดโรค เช่น หากพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาเชิงบำบัด รักษา หรือบรรเทาโรค แต่ไม่พบ “เลขทะเบียนตำรับยา” บนฉลาก พบแต่เลขสารบบอาหาร 13 หลัก ก็สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออาหาร ไม่มีผลในการรักษาโรคแต่อย่างใด ซึ่ง อย. จะจัดโครงการดี ๆ เพื่อผู้บริโภคต่อไป

         ขอให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นการดำเนินงานของ อย. ในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 

 

         ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม