“ปิดทองหลังพระ” ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาชุมชน

| |
อ่าน : 9,191

         กำลังจะปิดการรับสมัครกันแล้วภายในสิ้นเดือนนี้ สำหรับโครงการสนับสนุน “นักศึกษาปฏิบัติการ” ใน “โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยน่าอยู่” โครงการซึ่งเฟ้นหาว่าที่ “นักพัฒนาชุมชน” สายพันธุ์ใหม่ที่จะเข้ามาร่วมเรียนรู้การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ตามแนวทางพระราชดำริ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ โครงการปิดทองหลังพระ ในช่วงปิดภาคเรียนนี้

/data/content/2014/03/23495/cms/imnoprwy3457.jpg

          “โครงการนี้ เราตั้งใจทำเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรีและโทที่สนใจเข้าร่วมอบรม รวมถึงสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของพลเมืองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่” นายแชน อะทะไชย เครือข่ายองค์กรขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน เกริ่นนำถึงโครงการฯ

          ก่อนจะอธิบายเสริมว่า ที่ผ่านมากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาที่ช่วยกันพัฒนาสังคมระหว่างปิดเทอมนั้น โดยมากจะเป็นการทำงานจิตอาสาระยะสั้นๆ เช่น ไปทาสีโรงเรียนใหม่ จัดทำห้องสมุด หรือสร้างห้องน้ำเสร็จแล้วก็กลับ ดังนั้นจะดีกว่าหรือไม่ หากมีสักโครงการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้เรียนรู้จักการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศให้น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน

/data/content/2014/03/23495/cms/ghjory124589.jpg/data/content/2014/03/23495/cms/dhjkmpqry148.jpg

          “เลยมองว่า หากให้นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาชุมชนในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ที่ทำงานกันจริงๆ น่าจะเป็นประโยชน์ในด้านการสร้าง “คน” ทำงานชุมชนที่มีประสิทธิภาพแก่สังคมได้” นายแชนกล่าว

          ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด จะแบ่งระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ขั้นตอนของการอบรม 10 วัน และขั้นตอนของการเรียนรู้การทำงานในพื้นที่จริงอีก 2 เดือน จากนั้นจึงจะปล่อยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เลือกพื้นที่ทำงาน และนำความรู้ที่ “ได้” ระหว่างอบรม ไปใช้พัฒนาชุมชนเองจริงๆ อีก 1 ปี

          “คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการนี้ ไม่ได้มีกำหนดไว้ชัดเจน แต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือ “ความตั้งใจจริง” ในการทำงานของนักศึกษา ซึ่งเราจะดูตั้งแต่การเขียนโครงการ และการอบรมใน 2 ระยะแรก ทั้งการอบรมความเป็นผู้นำ 10 วัน และช่วงที่ลงไปเรียนรู้การทำงานในพื้นที่”

          โดยตลอดระยะเวลาอบรมฯ ทางทีมเครือข่ายองค์กรขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ จะมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำให้เรียนรู้และฝึกฝนร่วมกันไป

          “เราน้อมนำหลักการ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าพระอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนทำงานและคนในท้องที่ รวมถึงขับเคลื่อนงานพัฒนาด้วยความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนด้วย”

          ถามว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นอย่างไร นายแชน ตอบว่า “เข้าใจ” คือการศึกษาและสำรวจข้อมูลที่เป็นจริงของชุมชนทุกด้าน เช่น กายภาพ เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ส่วน “เข้าถึง” นั้น คือการเข้าถึงชุมชนด้วยการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน คอยช่วยเหลือ และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูล

         ท้ายสุดคือ “การพัฒนา” การร่วมไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริกับผู้นำท้องถิ่น จากนั้นสร้างทีมอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา ด้วยการคัดเลือกเยาวชนใน “พื้นที่” มาร่วมกันทำงานจริง

         “สมมติลงพื้นที่แล้ว ชุมชนอยากให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำ เราก็จะให้การพัฒนาแหล่งน้ำเป็นโจทย์ของเด็ก ให้เขากลับไปเขียนแผนการทำงาน จากนั้นพาไปลงพื้นที่ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนจริง ถ้าต้องสร้างฝาย ก็จะพาไปดูฝาย ไปดูว่าการสร้างฝายต้องทำอะไรบ้าง แล้วให้พวกเขาฝึกฝนและลงมือทำกันจริงๆ” นายแชนกล่าวทิ้งท้าย

          เช่นนี้แล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร หากมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนา “ชุมชน” ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ในอนาคตอันใกล้นี้คำว่า “ประเทศไทยน่าอยู่” คงไม่ใช่แค่ “ความฝัน” หรือ “คำขวัญ” อีกต่อไป...

 

 

          เรื่องโดย: ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ Team Content www.thaihealth.or.th

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม