5 ทีมสุดท้าย สร้างแอปฯ ส่งเสริมสุขภาพคนไทย

| |
อ่าน : 4,000

ประกาศผล!! เด็กเก่ง 5 ทีมสุดท้าย สร้างแอปฯ ส่งเสริมสุขภาพ ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมสุขภาพคนไทย สสส. จับมือ Google หนุนเพิ่มศัพยภาพดันขึ้น Play Store

/data/content/2014/03/23460/cms/bdeikmosvyz5.jpg

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวในงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการ Health App Challenge : Hac พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ ว่า จากความร่วมมือระหว่าง สถาบัน ChangeFusion  Google ประเทศไทย  บริษัทซัมซุง (ประเทศไทย) จํากัด และ สสส. จัดกิจกรรม “Hackathon” ภายใต้โครงการประกวดการแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health App Challenge : Hac)  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  ตามโจทย์ที่กำหนด 4 เรื่อง คือ 1.สุขบัญญัติแห่งชาติและเครื่องมือการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน  2.การลด ละ เลิก การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ 3.การออกกำลังกายและอาหารสร้างเสริมสุขภาพ และ 4.การใช้เงินอย่างมีวินัย เพื่อนำไปสร้างความรู้และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน

“ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเครื่องมือสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแอปพลิเคชันจำนวนมากทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต สสส. จึงส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพได้ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านไอทีได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดความคิดและพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์เพื่อคนไทยต่อไปในอนาคต” นพ.ชาญวิทย์ กล่าว

ด้าน นางสาวพรทิพย์  กองชุน  หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย กล่าวว่า จากการเปิดรับสมัครให้เยาวชนจัดทีม เข้าร่วมแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ พบว่า มีทีมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 69 ทีม โดยส่งผลงานเข้าร่วม 31 ทีม โดยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 5 ทีม  คือ 1.Life Alcoholic : โปรแกรมถาม-ตอบเกี่ยวกับการดื่มเหล้า เพื่อทำนายสุขภาพในอนาคต สอดแทรกผลเสียของการดื่มเหล้า และผลดีของการไม่ดื่มเหล้า 2.Plant Money : โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่าย 3.HealthMe : เกมบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกาลังกายผ่านโซเชียล 4.EAT-D : โปรแกรมบันทึกเวลาการออกกำลังกาย เพื่อคำนวณเป็นแคลอรี่ที่เผาผลาญ และ 5.Teeth for fun : โปรแกรม Animation แสดงภาพเคลื่อนไหววิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง

นางสาวพรทิพย์ กล่าวต่อว่า สำหรับการสนับสนุนนักพัฒนาแอปพลิเคชันรุ่นใหม่ เชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ 4 ด้าน คือ 1.เปิดโอกาสให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้นำเสนอไอเดียที่มีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 2.นักพัฒนาได้รับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ และการทำธุรกิจ 3.เกิดแอปพลิเคชันสร้างเสริมสุขภาพต้นแบบ สามารถนำไปรณรงค์ให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง และ 4.เกิดเครือข่ายความร่วมมือจัดกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาวะจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

สำหรับ แอปพลิเคชันที่ชะเลิศที่1คือ Plant Money : โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่าย อันดับ2 HealthMe : เกมบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกาลังกายผ่านโซเชียล และ อันดับ3 H4.EAT-D : โปรแกรมบันทึกเวลาการออกกำลังกาย เพื่อคำนวณเป็นแคลอรี่ที่เผาผลาญ ทั้งนี้ แอปพลิเคชันที่ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนและต่อยอดให้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นได้นำเสนอบน  Play Store ต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม