ค่ายสายธาร สอนธรรม นำเยาวชนพ้นยาเสพติด

| |
อ่าน : 4,182

          ชมรมพุทธฯมทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่จัดกิจกรรมค่ายสายธาร สอนธรรม นำเยาวชนพ้นภัยยาเสพติด

/data/content/2014/03/23443/cms/behnoqstwy68.jpg

          เมื่อวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาจากชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ ได้ลงพื้นทำกิจกรรมกับเยาวชนเเละชุมชนวัดสบลืน ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภายใต้กิจกรรมค่ายสายธาร สอนธรรม นำเยาวชนพ้นภัยยาเสพติด

          โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาในชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ เเละเป็นการนำอาสาสมัครไปร่วมทำกิจกรรมเชิงอาสาเพื่อสังคม

/data/content/2014/03/23443/cms/cfhjkmpwz246.jpg

          นาย ณัฐภูมิ เทพหินลัพ ประธานชมรมพุทธศาสตร์ ได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่ายเเกนนำชมรมได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กเเละเยาวชนในพื้นที่ชุมชนวัดสบลืน โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติด โดยได้รับการสนับสนุนสื่อรณรงค์จาก ปปส.ภาค 5 เเละมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย

          จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงโทษภัยของสารเสพติดเเต่ละชนิด เเละผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เเละมีการนำโปสเตอร์รณรงค์ในโครงการไปติดในจุดต่างๆในหมู่บ้าน ซึ่งจากการทำกิจกรรมยังพบอีกว่าเยาวชนในชุมชนหลายคนยังเข้าไปสู่วงจรการใช้สารเสพติดเเละการค้าสารเพสติด ซึ่งการณรงค์ดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความรู้ เเละอาจจะเป็นการทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้เท่าทันปัญหา

/data/content/2014/03/23443/cms/acdefmpuwx12.jpg


          เเละนอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ในการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในชุมชนในการจัดการไฟป่า ซึ่งเป็นต้นเหตุปัญหาหมอกควัน เเละสภาวะเรือนกระจกในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจริงให้กับอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ในการดับไฟป่า การดับไฟป่า รวมไปถึงการสร้างเเนวกันไฟ เเละสิ่งที่ชมรมพุทธศาสตร์ไม่ลืมที่จะปฎิบัติกิจกรรมทุกครั้งคือ การจัดกิจกรรมสนทนาธรรมร่วมกับพระคุณเจ้า เพื่อเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเเละการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

          ที่มา : โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน นักศึกษารู้เท่าทันเเละมีส่วนร่วมในการเเก้ไขปัญหาเเอลกอฮอล์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม