ราชบัณฑิตยสถานชูคนดังใช้ภาษาไทยเด่นดี

| |
อ่าน : 6,486

          ราชบัณฑิตยสถานจัดงานมอบ 'รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ' แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น อาทิ 'ชมพู่-อารยา' คุณชายธราธร เอกพันธ์

/data/content/2014/03/23433/cms/abijkmny1247.jpg

          ๑๐ มี.ค.๒๕๕๗ ราชบัณฑิตยสถานจัดงานมอบ “รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” แก่นักเรียน นักแสดงละครโทรทัศน์ และผู้ดำเนินรายการผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๒๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต  กรุงเทพฯ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลดังกล่าว โดยผู้ได้รับรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” มีดังนี้

          นักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น นักแสดงนําชาย ได้แก่ นายวรินทร ปัญหกาญจน์ จากละครเรื่อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายธราธร บริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ป จํากัด นักแสดงนําหญิง ได้แก่ นางสาวอารยา เอฮาร์เก็ต จากละครเรื่อง คุณสามี (กํามะลอ) ที่รัก บริษัท เมกเกอร์ เจ กรุ๊ป จํากัด นักแสดงประกอบชาย ได้แก่ นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ จากละครเรื่อง ยมบาลเรียกพี่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย นักแสดงประกอบหญิง ได้แก่ นางชนานา นุตาคม จากละครเรื่อง อําแดงเหมือนกับนายริด  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

         ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ผู้ดำเนินรายการชาย ได้แก่ นายณัฐพงษ์ ธีระภัทรานนท์ จากรายการ เวทีประชาคม เพื่อชุมชนเข้มแข็ง  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ผู้ดําเนินรายการหญิง ได้แก่ นางสาวสุจิรา อรุณพิพัฒน์ จากรายการ Woman’s Voices คนไหนหัวใจเลือก บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด

         สถานีโทรทัศน์และบริษัทผลิตละครโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลในฐานะเป็นผู้เสนอชื่อนักแสดงและผู้ดำเนินรายการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, บริษัท เมกเกอร์ เจ กรุ๊ป จํากัด, บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด และบริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ป จํากัด

         นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.สิริกันยา  ธุวะชาวสวน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ช.ชมตะวัน  นันทนาสฤษดิ์ โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.วริศรา  คงแย้ม โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา  โรงเรียนที่สนับสนุนนักเรียนผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา จังหวัดนนทบุรี

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม