กฎเหล็กชุมชน ลดอุบัติเหตุได้

โดย
| |
อ่าน : 5,530

          สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุผนึกกำลังภาคีเครือข่ายดึงท้องถิ่นร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน ยกเหตุปีใหม่บทเรียนจัดเวทีประชาคมสะท้อนปัญหา ค้นหาทางออก ระบุท้องถิ่นสามารถกำหนดมาตรการเองเสริมนโยบาย ศปถ. หวังจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่จะได้รับการแก้ไขก่อนสงกรานต์

/data/content/2014/03/23366/cms/adfmostx2347.jpg

          นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสให้เกิดการรับรู้การรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีประชาคมเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับท้องถิ่นขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ กว่า 100 คน ร่วมพูดคุยเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และกำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขในพื้นที่เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับท้องถิ่นได้ ตามนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่หมู่ 7 บ้านหนองจิก ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง โดยผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อที่จอดอยู่บนไหล่ทาง สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัวผู้ประสบเหตุ จึงได้นำมาเป็นกรณีศึกษาและบทเรียนให้กับคนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักและร่วมหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก

          นายพรหมมินทร์ กล่าวต่อว่า การกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน และการกำหนดมาตรการท้องถิ่นโดยให้คนท้องถิ่นเป็นผู้ร่วมกำหนดเอง จะเป็นสิ่งที่มีความยั่งยืนและจะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าวามเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ คือ ดื่มแล้วขับ ขับเร็ว ความอ่อนล้า (ง่วง) และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย หมวก เข็มขัดนิรภัย ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ส่วนใหญ่มาจากการขับขี่รถจักยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัยสูงสุด

          ขณะที่ น.ส.อิสรีย์ ตันประทุมวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวเสริมว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นพื้นที่ราบ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก หมู่ 2 บ้านหนองบวบหอม หมู่ที่ 4 บ้านสำนักแจง หมู่ 5 บ้านดอนพรหม หมู่ที่ 6 บ้านพรสวรรค์ หมู่ 7 บ้านหนองบ่อ หมู่ 8 บ้านกระถินแดง หมู่ 9 บ้านดอนแจงพัฒนา รวม 1,436 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 5,308 คน ชาย 2,625 คน หญิง 2,683 คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยทำไร่อ้อยเป็นหลัก

          น.ส.อิสรีย์ กล่าวต่อว่า อบต.ได้ให้ความสำคัญและเสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนมาตลอด เพื่อหวังให้เป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่ ซึ่งได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางจราจรเกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย สร้างการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากจำนวนรถที่มากขึ้น และการเดินทางไปมาหาสู่กัน จึงมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูง นอกจากนี้ได้มีการจัดทำโครงการเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น การตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ การอบรมจราจรเพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองบ่อ มีระเบียบวินัยโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอสองพี่น้อง และสถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก ในการให้ความรู้และออกหน่วยบริการทำใบขับขี่เคลื่อนที่ ประชาชนตำบลหนองบ่อ มีใบขับขี่ 100% และได้จัดฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ อปพร. เพื่อช่วยเหลือประชาชนและให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

          พ.ต.อ.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งคอก กล่าวว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ตำบลหนองบ่อ พบการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 ราย และบาดเจ็บหลายราย ส่วนใหญ่มาจากรถจักรยานยนต์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยพบการกระทำผิดกฎหมาย ได้แก่ ขับย้อนศร ขับด้วยความเร็วสูง และประมาท มักเกิดเหตุในถนนสายรอง นอกจากนี้ยังพบว่ามีจุดเสี่ยงและจุดอันตรายในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหลายจุด โดยเฉพาะบริเวณทางแยกและทางโค้ง ซึ่งเป็นจุดที่เกิดมักอุบัติเหตุและฝ่าฝืนกฎจราจรที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

          อย่างไรก็ตาม หลังจากการจัดเวทีประชาคมและได้ข้อสรุปพร้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันแก้ไขในระดับท้องถิ่นแล้ว จะมีการนำเสนอไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อพิจารณาและหาแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนที่มีความเหมาะสมต่อไป

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม