พฤติกรรมบริโภค ต้นเหตุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โดย
| |
อ่าน : 7,775

/data/content/2014/03/23343/cms/bchipwz12569.jpg

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยนโยบายการบริโภคที่เหมาะสม

          วันนี้ 4 มีนาคม 2557 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ว่า จากการรายงานสถิติการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในปี 2555 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้ป่วยในที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 1,009,385 ราย และเสียชีวิต จำนวน 3,684 ราย ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด จำนวน 274,753 ราย และเสียชีวิต จำนวน 15,070 ราย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จำนวน 227,848 ราย และเสียชีวิต จำนวน 20,368 ราย

          ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มนี้เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย เช่น การบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไป บริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ ขาดการออกกำลังกาย นอกจากนี้ การบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ยังส่งผลให้เกิดโรคติดต่อทางเดินอาหารและโรคมะเร็งอีกด้วย

          กรมอนามัย จึงได้ดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันและลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยกำหนดเป็นนโยบายการบริโภคที่เหมาะสม พร้อมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยจัดทำโครงการลดหวาน มัน เค็ม โครงการเมนูชูสุขภาพ อาหารปลอดภัย ครัวไทยสู่ครัวโลก และโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้แก่เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายและประชาชน ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยเพิ่มทางเลือกในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและปลอดภัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่อทางเดินอาหารและโรคมะเร็ง ส่งผลให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          "ทั้งนี้ การจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์อนามัย และผู้ประกอบการอาหาร ดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สู่ประชาชนให้เกิดความตระหนักในการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย เช่น การกินอาหารที่มากเกินไป การกินอาหารไม่ได้สัดส่วน การกินอาหารหวาน มัน เค็มมากเกินไป ขาดการออกกำลังกายและมีภาวะเครียด ที่ส่งผลต่อสุขภาพ จนนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคมะเร็ง เป็นต้น

          นอกจากนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการระดับดีเด่น ระดับดี ระดับพัฒนาได้ และที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 


          ที่มา:  เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม