ออกกำลังกายวันละ 30นาที ลดเสี่ยงเบาหวาน

โดย
| |
อ่าน : 6,503

/data/content/2014/03/23331/cms/adefhjmosxy9.jpg

สาธารณสุขจังหวัดแพร่ แนะนำประชาชนควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที  5 วันต่อสัปดาห์ เลิกและลดการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่

          นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดแพร่พบผู้ป่วยเบาหวานมากถึง 17,136 คน และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 40,838 คน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่พบผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย อาการของคนที่เป็นโรคเบาหวาน จะมีอาการปัสสาวะบ่อย และอาจพบว่า ปัสสาวะมีมดตอม หิวน้ำบ่อยเนื่องจากต้องทดแทนน้ำที่ถูกขับออกทางปัสสาวะ กินเก่ง หิวเก่ง แต่น้ำหนักจะลดลง เนื่องจากร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาล จึงใช้พลังงานจากการสลายไขมัน และโปรตีนจากกล้ามเนื้อ คันตามผิวหนัง มีการติดเชื้อรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่องคลอดของผู้หญิง ตาพร่ามัว ชาตามปลายมือ ปลายเท้า เนื่องจากมีน้ำตาลสูงนานๆ ทำให้เส้นประสาทเสื่อม และเกิดแผลที่เท้าได้ง่าย และโรคนี้เป็นโรคที่เกิดพฤติกรรม

          ดังนั้นเราจึงควรมีการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค เบาหวาน ดังนี้ 1. รับประทานอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ลดอาหารที่มีรส 2. เลิกสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่จากผู้อื่น ลดหรือเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ เดินให้มากขึ้น เคลื่อนไหวร่างกายให้กระฉับกระเฉง 4. ควบคุมให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รอบเอวชายไม่เกิน 90 เซนติเมตร หญิงไม่เกิน 80 เซนติเมตร

          5. ควบคุมอารมณ์ท้าจิตใจให้สบาย ผ่อนคลายความเคียด 6. ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรไปรับการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7. ควบคุมไม่ให้ความดันโลหิตสูงมากกว่า 140/90 การมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ควรส่งเสริมสุขภาพตนเองปรับพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอย่างเป็นปกติหากร่วมมือกับแพทย์ในการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 


           ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม