สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

โดย
| |
อ่าน : 5,319

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ พร้อมทอดพระเนตรห้องสมุดสร้างปัญญา – แปลงผักปลอดสารพิษ

เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. และ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส.  พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล และทูลเกล้าฯ ถวายบัตรสมาชิกศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เพื่อทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในพิธีเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

จากนั้นทอดพระเนตรวิดิทัศน์แนะนำความเป็นมาของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และทรงแตะบัตรสมาชิกศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เพื่อทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และเสด็จเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร อาทิ ห้องสมุดสร้างปัญญา แปลงผักปลอดสารพิษ นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร สสส. ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานกิจกรรมทางกาย ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ทพ.กฤษดา กล่าวว่า นับเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างสูง ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และเสด็จทอดพระเนตรเยี่ยมชมส่วนบริการต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซึ่ง “อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” เป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของ สสส.มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเรียนรู้สุขภาพในระดับสากล ออกแบบภายใต้แนวคิด สถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) เพื่อให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ทั้งแสง ลม ดิน นํ้า ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน

“นับตั้งแต่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นมา มีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ๓๐,๔๒๔ คน และมีประชาชนเข้ามาใช้บริการของศูนย์เรียนรู้ฯ ผ่านทุกช่องทาง กว่า ๖๐๐,๐๐๐คน โดยร้อยละ ๙๕ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ” ทพ.กฤษดา กล่าว

ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ภายในศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ โซน คือ ๑.วิถีสีเขียว ภายใต้แนวคิด “สถาปัตยกรรมสีเขียว” (Green Architecture) ด้วยการใช้วัสดุและเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน ๒.เส้นทางสร้างสุข เป็นการเรียนรู้ผ่านชุดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่…คุณทำได้” โดยแบ่งชุดนิทรรศการ เป็น ๓ส่วน คือ ชั้น ๑ เริ่มต้นที่ตัวเรา คุณทำได้ (Start with ME) บริเวณชั้นใต้ดิน ร่วมคิด ร่วมสร้าง (Together We Can) “คนมีสุขภาวะทำ ให้โลกน่าอยู่” (“Let’s Go Green” Exhibition) ชั้น ๒ ร้อยความสุขคนไทย (Thai Health and Well-being) รวมถึงมีการให้บริการด้านสารสนเทศที่หลากหลายและทันสมัย ผ่านห้องสมุด “สร้างปัญญา”  และ ๓.ศิลปะจากแรงบันดาลใจ ประติมากรรมจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ๑๐ ท่าน ภายใต้แนวคิด “การเดินทางของความสุข”

นอกจากนั้นยังเป็น “อาคารแห่งการขยับ” ที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกาย เน้นการใช้บันไดในการขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟต์ เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เกิดกิจกรรมทางกาย ตามแนวคิด “แค่ขยับ เท่ากับเริ่มออกกำลังกาย”

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม