ถกแก้ปัญหาสุราชุมชนเถื่อน

โดย
| |
อ่าน : 4,755

ก.คลัง ผนึก กมธ.เด็ก สตรีฯ-ศวส. ถกแก้ปัญหาสุราชุมชนเถื่อน หลังระบาดหนัก ระบุคนเหนือเป็นเหยื่อนักดื่มมากที่สุด พบโรงกลั่นสุราชุมชนเกือบ 100% ลักลอบขายสุราเถื่อนไม่ติดแสตมป์คละมาด้วยกว่า 2 ใน 3 ชี้ราคาถูกกว่าครึ่ง เร่งส่งตรวจหาสารปนเปื้อน หลังพบชายวัย 60 แฉกระบวนการต้มเหล้าผสมยาฆ่าแมลง ป่วยเดินเซไม่หาย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่โรงแรม เดอะสุโกศล คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) จัดเสวนา เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาควิชาการ กว่า 50 คนเข้าร่วมเสวนาเพื่อระดมความเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสุราพื้นบ้าน

โดยนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยอยู่ลำดับ 5 ของโลก แต่พบว่าประเทศที่มีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าประเทศไทยกลับไม่มีผลกระทบทางสังคมเท่าไทย โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุ ซึ่งหมายถึง มาตรการทางกฎหมายของไทยยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมแก้ปัญหา ไม่ปล่อยให้ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเพียงหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขในการรักษา หรือเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตร ในการดูแลเรื่องภาษี หรือให้เพียง สสส. รณรงค์ทางสังคมให้ได้ผลเท่านั้น แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องช่วยกันดูแลเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้จำเป็นต้องทำเรื่องดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส.อรุณี ชำนาญยา ประธานกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 พบว่า อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะเขตจังหวัดภาคเหนือ มีสัดส่วนของผู้ที่ดื่มสุราสูงที่สุด และ จ.พะเยา มีจำนวนผู้ดื่มเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบ จึงจำเป็นต้องเร่งหารือและระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศต่อไป

ด้าน น.ส.กนิษฐา ไทยกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการศึกษาตัวอย่างโรงกลั่นสุรา 32 แห่ง และร้านจำหน่าย 142 แห่ง จาก 51 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตัวอย่าง 7 ตำบล ใน 3 อำเภอในจังหวัดพะเยาในช่วงระหว่างวันที่ 10 – 21 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา พบว่า โรงกลั่นเกือบทั้งหมดมีการลักลอบจำหน่ายสุราแบบไม่เสียภาษี(ไม่ติดแสตมป์) หรือสุราเถื่อน จำนวน 30 แห่งจาก 32 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของโรงกลั่นที่ศึกษา ขณะเดียวกันร้านจำหน่ายสุราจำหน่ายสุราแบบไม่เสียภาษีเพียง 3 แห่งจาก 142 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 2 และพบการลักลอบนำสุราไม่เสียภาษีข้ามมาจากจ.แพร่ด้วย โรงกลั่นขายสุรามีกำลังการผลิตเฉลี่ย 528 ขวดต่อเดือน แต่ขายสุราแบบติดแสตมป์เฉลี่ยเพียงโรงละ 189 ขวดต่อเดือนหรือ ร้อยละ 31 เท่านั้นที่เสียภาษี และนำสุราไม่ติดแสตมป์มาขายในราคาถูกลงครึ่งหนึ่งของสุราติดแสตมป์ คือ เฉลี่ยขวดละ 30 บาท โดยขณะนี้มีการเก็บตัวอย่างสุราชุมชนที่ผลิตและจำหน่ายแบบไม่เสียภาษี ตรวจหาสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายแล้ว

น.ส.กนิษฐา กล่าวต่อว่า มีกรณีตัวอย่างของผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ที่คาดว่าเกิดจากการดื่มสุราที่มียาฆ่าแมลงเจือปนเป็นชายอายุ 60 ปี จาก จ.พะเยา ซึ่งรับการรักษาไปถึง 7 ครั้งแล้ว ปัจจุบันมีอาการเดินแล้วทรงตัวไม่ได้ เซตลอดเวลา โดยได้ระบุว่า การผลิตเหล้าเถื่อนในพื้นที่ จ.พะเยา ระหว่างกระบวนการหมักจะมีการใส่ยาฆ่าแมลงลงไปในถังหมัก และใช้ไม้ไผ่เหลาให้บางๆ นำไปจุ่มลงในถังสารเคมีที่เตรียมไว้ ซึ่งจะจุ่มลึกลงไปประมาณ 1 นิ้วของไม้ไผ่  จากนั้นนำไม้ไผ่ดังกล่าวไปคนในถังหมักที่เตรียมไว้  โดยเชื่อว่าการผสมยาฆ่าแมลงจะทำให้ได้ปริมาณแอลกอฮอล์มากขึ้น เช่น ปกติจะได้สุราแค่ 5 ขวด แต่หากเติมสารดังกล่าวลงไปแล้วสามารถทำให้เพิ่มปริมาณได้ถึง 8 ขวด และจากการทดลองดื่มสุราที่ใส่ยาฆ่าแมลง พบว่าหลังดื่มวันรุ่งขึ้นจะมีอาการคอแห้งรุนแรงและรู้สึกหิวน้ำมากอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ กรมสรรพสามิต จำเป็นต้องเข้มงวดในการตรวจจับการผลิตและจำหน่ายสุราแบบไม่เสียภาษี นอกจากเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนแล้วยังช่วยลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน และรัฐมีรายได้จากภาษีมากขึ้นด้วย

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สร้างค่านิยม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เพื่อสังคม  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  เลียตา  อักษรเบรลล์  ไข่ดิบ  จังหวัดระยอง  งดสูบุหรี่  ปุ๋ยสูตรพิเศษ  เนื้อวุ้น  มีน้ำใจ  ภาคประชาชน  เลิกเหล้าเข้าพรรษา  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth น้ำตาล ผลไม้ไทย โครงการวิจัย เด็กไทยไม่กินหวาน ความหวาน  พรบ.  Hopewear  เยาวชนคนรุ่นใหม่ เซาะกราว คนกินเหล้า พระมหาสมปอง สถานศึกษา  ความเพียร  กระพริบ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม