“พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ปั้นเด็กไทยรับอาเซียน

โดย
| |
อ่าน : 4,532

สสส. หนุนพลัง 5 เครือข่าย สร้างอุบลฯ เมืองต้นแบบการเรียนรู้ ปั้นเด็กไทยรับ AEC ในปี 2558 เน้นจิตอาสา-อนุรักษ์ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม-รักนวลสงวนตัว ระดมผลงาน นวัตกรรมโชว์ในงานมหกรรม “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” หวังถ่ายทอดสู่ระดับภูมิภาค-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-อาเซียน ภายใน 3 ปี

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)อุบลราชธานี นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังท้องถิ่น “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มรภ.อุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด: อุบลราชธานี มีสมาชิกวุฒิสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อธิการบดี มรภ.อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนด้านความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและสภานักเรียนในภูมิภาคอาเซียน เขต 4 ประเทศ คือ ไทย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนร่วมงานกว่า 2,000 คน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมสัมพันธ์ด้านการเรียนรู้ การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน

นางฉวีวรรณ กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างเข้มแข็ง เป็นรูปธรรมมาโดยตลอด ผ่านความร่วมมือของคณะทำงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับ ทั้งท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัดและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เป็นกลไกที่มีรูปแบบชัดเจนและมีพลังในการสร้างการเรียนรู้ หล่อหลอมและบ่มเพาะเด็ก เยาวชน และองค์กรเยาวชนอุบลราชธานีให้มีความเข้มแข็ง และมีพลังที่จะเปลี่ยนสังคมอุบลราชธานี หรือสังคมโลกให้ดีขึ้นได้

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2555 – 2558 มีเป้าหมายให้ จ.อุบลราชธานี เป็นเมืองต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน เน้นสร้างเครือข่ายหลัก 5 เครือข่าย ได้แก่ 1.องค์กรภาครัฐ อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี(พมจ.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี(สสจ.) สภาวัฒนธรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา เป็นต้น 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.องค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน อาทิ เครือข่ายประชาคมองค์กรงดเหล้า ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เป็นต้น 4.เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล และเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจตุภาคี  5.เครือข่ายด้านวิชาการ ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ จิตอาสา อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักนวลสงวนตัว ฝึกทักษะอาชีพ ซึ่งจะถอดบทเรียนผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มีรูปแบบกลไกลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณการระดับจังหวัด และมีความพร้อมการเป็นจังหวัดศูนย์กลางงานด้านเด็กและเยาวชน(HUB) เชื่อมโยงและขยายผลการทำงานด้านเด็กและเยาวชนสู่ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และประชาคมอาเซียน(AEC) ในปี 2558

มหกรรม “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับบทบาทของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการทำงานเพื่อสังคม และคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน กิจกรรมภายในงานมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการจากภาคีเครือข่าย การแสดงกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 25 ตำบล ของจังหวัดอุบลราชธานี  และกิจกรรม Workshop  พร้อมด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเยาวชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา รวมถึงการแสดงดนตรี มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินเยาวชนมากมาย เช่น ต้นคูณ อนันตา, ทองไท วรยุทธ, เตชินท์ และ มายด์ ไมค์ไอดอล

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม