ผนึก 6 องค์กร เร่งยกระดับคุณภาพคนและองค์กร SMEs

โดย
| |
อ่าน : 4,265

ผลสำรวจชี้ แรงงาน SMEs การศึกษาไม่สูง-เปลี่ยนงานบ่อย-ผลิตภาพแรงงานน้อย-ค่าจ้างต่ำ เหตุศักยภาพแข่งขันลด “สสส.-สถาบันพัฒนา SMEs-ATSME” ผนึก 6 องค์กร เร่งยกระดับคุณภาพคนและองค์กร SMEs รับ AEC ตั้งเป้าปั้นผู้นำพัฒนาองค์กรสุขภาวะ 2,200 คน เผยแพร่หลัก Happy Workplace สู่ 8,000 สถานประกอบการใน 2 ปี

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “สนับสนุนการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกระบวนการ Happy Workplace” ระหว่าง 6 องค์กร ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED), สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย(ATSME), โครงการ HeHa, โครงการ Happy Workplace Support, โครงการ Happy SMEs และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กว่า 2,600,000 กิจการ หรือ 98% ของวิสาหกิจทั้งหมด จึงมีผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง สสส. ร่วมกับ ISMED ดำเนินโครงการ “พัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยกระบวนการ Happy Workplace” สำรวจข้อมูลทั้งสุขภาวะ สมรรถนะขององค์กรและพนักงาน ซึ่งพบว่า SMEs ยังมีข้อจำกัดหลายด้าน โดยเฉพาะด้านบุคลากร อาทิ พนักงานส่วนใหญ่เป็นระดับผู้ใช้แรงงาน การศึกษาไม่สูง เปลี่ยนงานบ่อย ผลิตภาพแรงงาน(labour productivity) มีน้อย ค่าจ้างต่ำ ฯลฯ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพและการเติบโตของ SMEs ในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง 2 ปี จะต้องแข่งขันเสรีในประชาคมอาเซียน(AEC)

“คาดหวังว่าโครงการนี้ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 จะผลักดันให้ SMEs เป็น Happy Workplace ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร ทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นหัวใจที่จะทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโต และมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้” นพ.ชาญวิทย์ กล่าว

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ ISMED กล่าวว่า ภายใต้โครงการนี้ ตั้งเป้าสร้างผู้นำการพัฒนาองค์กรสุขภาวะจำนวน 2,200 คน จากบุคลากรของ SMEs ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้สร้างเครือข่ายผลักดันให้เกิดองค์กรสุขภาวะในพื้นที่ของตนเอง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการ สกัดความรู้พร้อมทั้งปัจจัยแห่งความสำเร็จเผยแพร่เป็นต้นแบบให้สถานประกอบการ SMEs อื่นสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน โดย ATSME สนับสนุนเรื่องการผลักดันองค์ความรู้ของเครื่องมือสร้างสุขจากทั้งโครงการ HeHa, Happy Workplace Support และ Happy SMEs ไปใช้กับสมาชิกสมาคมทุกแห่งทั่วประเทศ

นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคม ATSME กล่าวว่า ATSME เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มีสมาชิกกว่า 200,000 คน จาก SMEs 8,000 แห่ง ทั่วประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้ สมาคมฯ จะนำสมาชิกทั้งหมดเข้ามารับความรู้และนำแนวทางการสร้างสุขภาวะในองค์กรของ สสส. ไปใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน จะสร้างบุคลากรของสมาชิกสมาคมเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและขยายผลไปในองค์กรอื่นและสังคมโดยรอบต่อไปด้วย

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม