สสส.-ภาคีเครือข่าย ชวนสร้างเมือง 3 ดี "สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี"‏

โดย
| |
อ่าน : 7,749
 
สสส.-ภาคีเครือข่าย ชวนสร้างเมือง 3 ดี “สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี” เสนอ 1 พื้นที่สร้างสรรค์ 1 ชุมชน ร่วมสร้างเมืองสื่อสร้างสรรค์ พร้อมหนุนร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เข้าครม. มีผลใช้ปีนี้
 
รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการเสวนา "เมือง 3 ดี วิถีสุข ทุกคนร่วมสร้าง" ภายในเวที “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” จัดโดย สสส. ว่า เมือง 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี 1.สื่อดี สื่อสร้างสรรค์ สื่อสร้างปัญญาได้ โดยทุกคนมีส่วนร่วมทำ 2.พื้นที่ดี ซึ่งขณะนี้ขยายไปทั่วประเทศ โดยมีจังหวัดต้นแบบคือ จ.เพชรบุรี อุตรดิตถ์ พัทลุง และย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ จากการสำรวจพื้นที่ในกรุงเทพฯ พบว่า มีพื้นที่ว่างใต้ทางด่วนถึง 42% ถูกปล่อยให้เป็นพื้นที่รกร้าง กลายเป็นพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ พื้นที่ดีไม่จำเป็นต้องมีขนาดกว้างขวางหรือใช้ทุนจำนวนมากในการสร้างสรรค์ แต่สามารถให้คนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำและออกแบบพื้นที่ตามความคิดของคนในท้องถิ่นได้
 
รศ.ดร.วิลาสินี กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมสร้างเมืองสื่อสร้างสรรค์” 3ดี วิถีสุขในทุกชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ 1.สื่อดี เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัย เด็ก เยาวชนและครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ 2.พื้นที่ดี เป็นพื้นที่ต้นแบบของการเรียนรู้ เป็นเวทีสร้างสรรค์การแสดงออกของเด็กและเยาวชน และใช้แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างคนสามวัย และ3.ภูมิดี เป็นภูมิปัญญาของเด็กและเยาวชนที่ต้องได้รับการบ่มเพาะ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปิดรับและใช้สื่ออย่างแยกแยะและมีวิจารณญาณ
 
นางเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน สสส. กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริมให้มีเมืองสื่อดี คือ ควรสนับสนุนให้มี 1 พื้นที่ ต่อ 1 ชุมชน โดยคนในชุมชนต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เข้าถึงทุกคนในชุมชน ส่วนภูมิดี คือการปลูกฝังทั้ง 3 สถาบัน คือ ครอบครัว พ่อแม่ต้องมีบทบาทสำคัญในการดูแลการบริโภคสื่อของลูก โรงเรียน ต้องเลือกสื่อที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงชั้น ควรมีพื้นที่นำเสนอสื่อให้เด็ก และชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการเลือกสื่อที่นำมาเผยแพร่ในชุมชน หรือที่เรียกว่า “ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี” เพราะสื่อที่ดีควรสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ ขณะที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชน
 
“ขณะนี้อยู่ระหว่างการผลักดันร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... ให้มีสถานะเป็นองค์กรที่สนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบสื่อที่ดี ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อย และเตรียมที่จะนำเข้าสู่ครม. ผลักดันให้ออกเป็นกฎหมายภายในปีนี้” นางเข็มพร กล่าว
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข
 
 
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม