นักสิทธิสตรีอาเซียน เดินหน้าขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางเพศ

โดย
| |
อ่าน : 7,583

นักสิทธิสตรีอาเซียน ประสานเสียง เรียกร้อง AEC ให้ความสำคัญ "ความเป็นธรรมทางเพศ" ไม่กีดกัน - เลือกปฏิบัติ - เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน  "ตัวแทนฟิลิปปินส์" เสนอ กม. คุ้มครองดูแล - เยียวยาแรงงานข้ามชาติหญิง

วันที่ 17 มิถุนายน ที่โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สมาคมเพศวิถีศึกษา ร่วมจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งงานขับเคลื่อนด้านความเป็นธรรมทางเพศ : ประสบการณ์จากเพื่อนบ้านอาเซียน

โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระบรมอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ กล่าวว่า ความตื่นตัวกับการเกิดประชาชาคมอาเซียน ในปี 2558 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า มักจะมุ่งเน้นประเด็นทางเศรษฐกิจและภาษา ขณะที่ประเด็นความเป็นธรรมทางเพศกับไม่มีการพูดถึง ทั้งๆ ที่ควรถูกสอดแทรกเข้าไปในทุกๆ เรื่อง ทั้งนี้ ความเป็นธรรมหมายถึงหญิง ชาย หรือเพศอื่นๆ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม สิ่งนี้เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมและประชาธิปไตย

“ทุกวันนี้สถานภาพผู้หญิงในอาเซียนดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา รายได้ โดยมีผู้หญิงเป็นผู้นำในหลายๆ ด้าน แต่ดูเหมือนเรื่องสิทธิสตรีจะยังไม่ได้รับความสนใจ ผู้หญิงหลายต่อหลายคนยังถูกกีดกัน เลือกปฏิบัติ ต้องทำงานบ้าน หาเลี้ยงครอบครัว ไม่ได้รับการดูแลด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ทนทุกข์กับความรุนแรงของครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ จึงเชื่อว่าเวทีนี้ เป็นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้บรรลุถึงความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทางเพศ”ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี กล่าว

ด้าน น.ส.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สสส. กล่าวว่า กระบวนการขับเคลื่อนสิทธิสตรีและความเป็นธรรมทางเพศในประเทศไทยและอาเซียนมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นยาวนาน 20-30 ปี แต่ปัญหาหลายอย่างยังอยู่ ซึ่งเป็นผลจากความไม่เป็นธรรมทางเพศ แม้จะมีกฎหมายคุ้มครอง แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้นำมาใช้อย่างเต็มที่เพราะทัศนคติของคนในสังคมไม่ได้เปลี่ยน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ คาดหวังว่าจะเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จ เพื่อสร้างสังคมอาเซียนที่ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับโอกาส สิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เพียงการพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจหรือฝึกทักษะภาษาอาเซียนเท่านั้น

น.ส.อัลนี โฟจา นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเพศ ว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2555รัฐสภาฟิลิปปินส์ได้ผ่านร่างกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งได้พูดถึงการให้ความเสมอภาคกับผู้หญิง หากมีกฎหมายก็ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะมีส่วนสนับสนุนให้ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ เรื่องสิทธิสตรีเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับคนส่วนใหญ่ ซึ่งการขับเคลื่อนในฟิลิปปินส์จะต้องครอบคลุม3 ด้าน คือ 1.การผลักดันกฎหมาย 2. นำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ 3. มีส่วนร่วมกระบวนการทางศาล ยกตัวอย่างกรณีรัฐบาลลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) มีข้อเสนอแนะสำหรับหญิงแรงงานข้ามชาติ หากรัฐส่งเสริมแรงงานหญิงออกนอกประเทศ ถูกละเมิดทางเพศโดยนายจ้าง ต้องให้การช่วยเหลือทางกฎหมายและการเยียวยา แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือ กลับไม่มีการช่วยเหลือใดๆ จากรัฐ จึงถือว่ารัฐเป็นผู้มีส่วนให้เกิดการละเมิด

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ศพ  ปากพลี  กายเป็นสุข  สสส. สร้างสุข สุขภาวะ Thaihealth สุขภาพ รมช.สธ. สารไดเอทิลีนไกลคอล ปนเปื้อน วัตถุดิบ เครื่องสำอาง  ความมืด  แม่น้ำ  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  โรคประจำตัว  ดัมเบลล์  สุขภาพฟัน  กฎกระทรวง  โรคโคโรน่า  หลักสูตร  แบตเตอรี่  ปัญหาเศรษฐกิจ  จุดซ่อนเร้น  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  อาหารทานเล่น  เป็นเหยื่อ  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม