เปิดบ้าน สสส. "เรียนรู้ ดู ชม" แหล่งเรียนรู้สุขภาวะครบวงจร

| |
อ่าน : 6,514

ปิดบ้าน สสส. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ "เรียนรู้ ดู ชม" แหล่งเรียนรู้สุขภาวะครบวงจร เปิดพื้นที่สาธารณะ บริการห้องสมุดสุขภาพออนไลน์สุดล้ำ นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาวะ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าร่วมกิจกรรม  1 แสนคน/ ปี ชูนวัตกรรม “อาคารสีเขียว” ประหยัดพลังงาน 30%

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการเปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ภายใต้แนวคิด "เรียนรู้ ดู ชม" พื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่สังคมสุขภาวะว่า การเปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ อย่างเป็นทางการครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดพื้นที่สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในสังคมแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา และสังคม  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และค้นพบแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปี ในการทำงานของ สสส.และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถขยายแนวร่วมการสร้างเสริมสุขภาพ นับตั้งแต่ก่อตั้ง สสส. รวม 10,942 ราย 

ทพ.กฤษดา กล่าวต่อว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ได้เปิดพื้นที่สาธารณะให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ “ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่…คุณทำได้” และนิทรรศการหมุนเวียนด้านสุขภาพ ปีละ 3 ประเด็น เช่น นิทรรศการอาหารเพื่อสุขภาวะ นิทรรศการบุหรี่และยาสูบ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่สำคัญมี “ห้องสร้างปัญญา” (Resource Center) ที่ให้บริการสื่อสารสนเทศด้านสุขภาวะที่ทันสมัย มีทรัพยากรสารสนเทศพร้อมให้บริการกว่า 7,000 รายการ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 10,000 รายการ ภายในปีนี้ พร้อมบริการยืม-คืน สืบค้นข้อมูล และห้องมัลติมีเดีย นอกจากนี้ มี e-book ของ สสส. ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีอีกกว่า 3,000 รายการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ resource.thaihealth.or.th               

ทพ.กฤษดา กล่าวอีกว่า ส่วนที่ 2 “อาคารประหยัดพลังงาน” ด้วยแนวคิด “อาคารที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยก่อสร้างและออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) ประหยัดพลังงานถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารทั่วไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินอาคารและรับรองตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ในประเภทอาคารใหม่ (LEED-NC, NC: New Construction) ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และยังเป็นอาคารแห่งการขยับ ทำให้เกิดกิจกรรมทางกาย โดยเน้นการใช้บันไดในการขึ้น-ลงแทนลิฟต์ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และ 3.ศิลปะจากแรงบันดาลใจ ประติมากรรมที่สร้างจากศิลปินระดับชาติ 10 ท่าน ที่ผ่านการประกวดงานประติมากรรม ภายใต้แนวคิด “การเดินทางของความสุข” อาทิ “ความสุข 365 วัน” ผลงานของ “กัญญา เจริญศุภกุล” หรือ ประติมากรรม “เพื่อน” ของ “ทวีศักดิ์ ศรีทองดี”  ผู้สนใจสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.thaihealthcenter.org, www.facebook.com/thaihealthcenter โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปีราว 100,000 คน

“ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นเสมือนคลังปัญญาร่วมสมัย ที่จะนำไปสู่การรวมตัวของภาคประชาชนในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ มีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทัน เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และพฤติกรรมของตนเอง คนรอบข้าง และสังคมวงกว้าง” ทพ.กฤษดากล่าว

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม