เปิดบ้าน สสส. "เรียนรู้ ดู ชม" แหล่งเรียนรู้สุขภาวะครบวงจร

| |
อ่าน : 7,398

ปิดบ้าน สสส. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ "เรียนรู้ ดู ชม" แหล่งเรียนรู้สุขภาวะครบวงจร เปิดพื้นที่สาธารณะ บริการห้องสมุดสุขภาพออนไลน์สุดล้ำ นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาวะ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าร่วมกิจกรรม  1 แสนคน/ ปี ชูนวัตกรรม “อาคารสีเขียว” ประหยัดพลังงาน 30%

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการเปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ภายใต้แนวคิด "เรียนรู้ ดู ชม" พื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่สังคมสุขภาวะว่า การเปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ อย่างเป็นทางการครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดพื้นที่สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในสังคมแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา และสังคม  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และค้นพบแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปี ในการทำงานของ สสส.และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถขยายแนวร่วมการสร้างเสริมสุขภาพ นับตั้งแต่ก่อตั้ง สสส. รวม 10,942 ราย 

ทพ.กฤษดา กล่าวต่อว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ได้เปิดพื้นที่สาธารณะให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ “ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่…คุณทำได้” และนิทรรศการหมุนเวียนด้านสุขภาพ ปีละ 3 ประเด็น เช่น นิทรรศการอาหารเพื่อสุขภาวะ นิทรรศการบุหรี่และยาสูบ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่สำคัญมี “ห้องสร้างปัญญา” (Resource Center) ที่ให้บริการสื่อสารสนเทศด้านสุขภาวะที่ทันสมัย มีทรัพยากรสารสนเทศพร้อมให้บริการกว่า 7,000 รายการ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 10,000 รายการ ภายในปีนี้ พร้อมบริการยืม-คืน สืบค้นข้อมูล และห้องมัลติมีเดีย นอกจากนี้ มี e-book ของ สสส. ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีอีกกว่า 3,000 รายการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ resource.thaihealth.or.th               

ทพ.กฤษดา กล่าวอีกว่า ส่วนที่ 2 “อาคารประหยัดพลังงาน” ด้วยแนวคิด “อาคารที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยก่อสร้างและออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) ประหยัดพลังงานถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารทั่วไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินอาคารและรับรองตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ในประเภทอาคารใหม่ (LEED-NC, NC: New Construction) ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และยังเป็นอาคารแห่งการขยับ ทำให้เกิดกิจกรรมทางกาย โดยเน้นการใช้บันไดในการขึ้น-ลงแทนลิฟต์ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และ 3.ศิลปะจากแรงบันดาลใจ ประติมากรรมที่สร้างจากศิลปินระดับชาติ 10 ท่าน ที่ผ่านการประกวดงานประติมากรรม ภายใต้แนวคิด “การเดินทางของความสุข” อาทิ “ความสุข 365 วัน” ผลงานของ “กัญญา เจริญศุภกุล” หรือ ประติมากรรม “เพื่อน” ของ “ทวีศักดิ์ ศรีทองดี”  ผู้สนใจสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.thaihealthcenter.org, www.facebook.com/thaihealthcenter โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปีราว 100,000 คน

“ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นเสมือนคลังปัญญาร่วมสมัย ที่จะนำไปสู่การรวมตัวของภาคประชาชนในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ มีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทัน เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และพฤติกรรมของตนเอง คนรอบข้าง และสังคมวงกว้าง” ทพ.กฤษดากล่าว

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สร้างจุดแข็ง  สมดุล  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ผู้จัดการ จิตปัญญา สูตรคูณสุข โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์  ความปลอดภัยในการออกกำลังกาย  GEN ME  สุขภาพอนามัย  ขับรถบนทางด่วน  นิด้าเปิดตัวศูนย์วิจัยและจัดการภัยพิบัติ  รดน้ำ  การทำแท้งไม่ปลอดภัย  เจ็บปวด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งดเหล้าเข้าพรรษา  ปิดเทอมสร้างสรรค์  ร้อนอบอ้าว  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  IQ  เท้าผู้ป่วยเบาหวาน  หน้าที่ของพ่อแม่  สนุกสุขใจ  ปวด  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม