"สายสืบผักสดรีเทิร์น" ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี

โดย
| |
อ่าน : 8,923

ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดโครงการ “ผักสดปลอดภัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ภายใต้ทฤษฏีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน” (สายสืบผักสดรีเทิร์น) โดยการสนับสนุนของ สสส. เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่าผักสดในตลาดมีความปลอดภัยต่อการบริโภค

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) โดย การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ “ผักสดปลอดภัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดีภายใต้ทฤษฏีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน” หรือ “สายสืบผักสดรีเทิร์น” โดยจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้มีผักสดปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภค โดยเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการปลูก ไปจนถึงผู้ประกอบการที่เป็นผู้จำหน่ายผักสดสามารถเลือกพืชผักจากแหล่งผลิตที่ปลอดภัยมาจำหน่าย ซึ่ง บก.ปคบ. ได้เชิญทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกันดำเนินงานเชิงรุกในรูปคณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ 

การทำโครงการครั้งนี้ได้นำทฤษฏีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ซึ่งเป็นการทำงานโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งด้านข้อมูลและการทำงานอันเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และโครงการฯ ยังเน้นให้ประชาชนได้มีบทบาทร่วมกันดูแลผักสดให้ปลอดภัย โดยการ “สมัครเข้าร่วมเป็นสายสืบผักสด” เพื่อแจ้งข้อมูลแหล่งปลูกหรือขายผักสดที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดอบรมให้สมาชิกสายสืบผักสดปลอดภัยมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผักให้ปลอดภัย วิธีการล้างผัก ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการตรวจสอบปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในพืชผักด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) และผู้ที่ผ่านการอบรมยังสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นต่อไป  

ทั้งนี้ บก.ปคบ. กำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยในวันเปิดโครงการฯ จะมีหน่วยงานต่างๆ มาออกบู๊ตให้ความรู้เกี่ยวกับผักสด และมีศิลปินดารามาร่วมกิจกรรม ภายหลังจากเปิดโครงการจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการเป็นช่วงๆ เช่น การรับสมัครสายสืบผักสดปลอดภัย และจัดอบรมให้ความรู้ ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและตลาดสดขนาดใหญ่พัฒนาสถานที่จำหน่ายผักสดให้ได้มาตรฐาน จัดชุดปฏิบัติการเครือข่ายออกสุ่มตรวจสอบตามพื้นที่เป้าหมาย

โดยหากพบปัญหาจะเข้าไปแก้ไขหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย และตั้งเป้าหมายว่า โครงการนี้จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้บริโภคเพื่อทำให้ร้านค้าในตลาดมีการขายผักสดที่ปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชาชนผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วย 

สำหรับวิธีการรับสมัครสายสืบผักสดปลอดภัย มี 3 วิธี ได้แก่ สมัครในวันเปิดโครงการฯ วันที่ 15 พ.ค.2556  ณ ตลาดยิ่งเจริญ สมัครได้ตามสถานที่โครงการฯ ไปจัดกิจกรรม เช่น การตรวจตลาดต่างๆ หรือเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเองที่กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ โทรศัพท์มาได้ที่เบอร์ 02-9393435

นอกจากนี้แล้ว หากพบสถานที่ปลูกหรือขายผักสดที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคแจ้งได้ที่สายด่วน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เบอร์ 1135 และติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการได้ที่ Facebook “สายสืบผักสด” ซึ่งจะอัพเดทกิจกรรมที่ได้ดำเนินการและกิจกรรมที่จะทำต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม