สสส. เดินหน้า “เปิดหน้าต่างโอกาสเด็กไทย” ด้วย 108 หนังสือดี

| |
อ่าน : 3,302

 

สสส. เดินหน้าเปิดหน้าต่างโอกาสเด็กไทย ด้วย 108 หนังสือดี สำหรับเด็กประถมฯ ส่งเสริมการอ่านแทนการบ้าน เพื่อพัฒนาสมองวัยทองของการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  ที่อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดมอบรางวัล โครงการ “หนังสือคัดสรร 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กวัยเรียน” โดยนางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่รางวัลจาก ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แก่ 18 สำนักพิมพ์ ผู้จัดพิมพ์หนังสือที่ได้รับการคัดสรรเป็น 108 หนังสือดีสำหรับเด็กวัยเรียน พร้อมส่งมอบหนังสือให้แก่หน่วยงานเครือข่ายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านแทนการบ้านและการเรียนแบบเร่งรัดเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างมีความสุข

นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า เด็กวัยเรียน ช่วงอายุ 6-9 ปี เป็นระยะของการพัฒนาทางสมองที่สำคัญ และเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกับ สสส. เผยแพร่การคัดเลือกหนังสือดี เพื่อพัฒนาความสำคัญของหน้าต่างแห่งโอกาสของเด็กวัยเรียน 6-9 ปี เป็นตัวอย่างจำนวน 108 เล่ม  หนังสือที่ดีสำหรับเด็กวัยเรียนจะเป็นสื่อสำคัญในการพัฒนาสมองในช่วงวัยทองของการเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งกระทรวงมีนโยบายที่จะลดความเครียดและความกดดันของเด็กวัยเรียนเพราะห้องเรียนที่มีบรรยากาศตึงเครียด เข้มงวดมากเกินไป เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสมองและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในทางลบ การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับสื่อดีๆ ที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นวิธีหนึ่งที่จะลดความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นการดู การฟัง หรือการอ่าน มีงานวิจัยพบว่า การอ่านหนังสือด้วยความเพลิดเพลิน นอกจากจะช่วยบรรเทาอารมณ์เครียดได้แล้ว ยังเป็นการปูทางไปสู่นิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ด้วย 

ด้านนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า สืบเนื่องมาจากนโยบายกระตุ้นสังคมรักการอ่านของภาครัฐ เครือข่ายส่งเสริมการอ่านในเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้ขับเคลื่อนการอ่านอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกหนังสือดีสอดคล้องกับการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสและการพัฒนาสมองของกลุ่มเด็กปฐมวัยอายุ 0-6 ปี สำหรับปีนี้จึงเป็นการต่อยอดสำหรับเด็กอายุ 6-9 ปี  

“การคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นตัวแทนเลือกหยิบหนังสือชั้นยอดจำนวน 108 เล่มจาก 18 สำนักพิมพ์ทั่วประเทศ ซึ่งคัดสรรแล้วว่ามีคุณภาพ น่าอ่าน ได้สาระความรู้ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือเรื่อง กล้วยน้ำว้าหน้าเหลือง ขนมของยาย ไดอารี่ของแมงมุม โบโบ้กับเพื่อนนักดนตรี และยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กวัยเรียนวัยประถมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ สำหรับช่วงโอกาสทองของ “หน้าต่างแห่งโอกาส” ในวัยนี้คือ การเปิดรับการปลูกฝังการประหยัด การมีวินัย การใฝ่รู้ ซึ่งเป็นทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่สำคัญ ของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต" นางสุดใจ กล่าว

นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การมอบรางวัลในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทำสื่อหนังสือเด็ก และที่สำคัญจะเป็นมาตรฐานที่ดีในการผลิตหนังสือสำหรับเด็กเยาวชน   ทั้งนี้เป้าหมายหนึ่งของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ นอกจากมุ่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแล้ว เรายังผลักดันการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย  กล่าวได้ว่าเรื่องการอ่านลำดับแรกควรเริ่มจากครอบครัวและโรงเรียนก่อน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูต้องแนะนำและปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็ก เพื่อให้เขาได้รู้จักใช้หนังสือเพื่อเกิด

จินตนาการทางความคิด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงสนับสนุนให้เด็กได้มีหนังสือดีที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ติดตัว เกิดการตื่นตัวกับการอ่าน และนำไปสู่นิสัยรักการอ่านในที่สุด

สำหรับโรงเรียนหรือองค์กรที่สนใจหนังสือสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือเด็กทั่วไปหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.happyreading.in.th

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม