ผนึกกำลังยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างสุขภาวะคนเมืองกาญจน์ รับ AEC

โดย
| |
อ่าน : 3,144

 

“กาญจนบุรี – มนส. – สสส.” ผนึกกำลังยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองกาญจน์ รับ AEC น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติจริง เตรียมดันตั้งแหล่งเรียนรู้ถาวร ถ่ายทอด 100 เรื่องจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน ที่ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี มูลนิธินโยบายสุขภาวะ(มนส.) ร่วมกับ จ.กาญจนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ฯ และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงาน มหกรรมบูรณากาญจน์ “สร้างสุข สร้างโอกาส ร้อยยุทธศาสตร์ สานพลัง” ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน เพื่อเผยแพร่การทำงานของแต่ละภาคส่วนทั้งในและนอกจังหวัด หวังยกระดับคุณภาพชีวิต มุ่งสู่ความกินดีอยู่ดีตามวิถีคนเมืองกาญจน์ 

นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากระตุ้นให้ชุมชนทบทวนตัวเองและสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานของทุกภาคส่วน มุ่งสนับสนุนให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นฐานการผลิตอาหารปลอดภัยของประเทศ โดยเริ่มจากระดับชุมชน ต่อยอดสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน(AEC) ในปี 2558 และโครงการทวายโปรเจคต์

“ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เช่น จังหวัดทหารบก ก็เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ เพื่อนำไปปรับใช้ได้จริง” นายชัยวัฒน์ กล่าว

ด้าน พลตรีณัฐ อินทรเจริญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ค่ายสรุสีห์ฯ เป็นหนึ่งในความพยายามจุดประกาย และกระตุ้นให้ประชาชนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.น้ำคือชีวิต 2.ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง3.การขาดทุนคือกำไร และ 4.เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนและนักเรียน นักศึกษา เข้ามาเรียนรู้ปีละหลายหมื่นคน และมีจำนวนไม่น้อยที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากทุกพื้นที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ก็จะเป็นเหมือนตัวต่อที่เชื่อมประสานสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศได้

 ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ มนส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา มนส. ร่วมกับทุกภาคส่วนได้จัดเสวนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนกาญจนบุรี ในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมเดินหน้าโครงการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาวะ ซึ่งได้นำองค์ความรู้มานำเสนอผ่านนิทรรศการต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ และจะต่อยอดให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตของชาวกาญจน์ เช่นเดียวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ฯ ของจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ทั้งยังตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของชาวกาญจนบุรี ที่มีความจำเป็นสำหรับอนาคตประมาณ 100 เรื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม