บอร์ด สสส.เห็นชอบยุทธศาสตร์ “เพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางกาย" หลังพบคนไทยเฉื่อยเกิน 13 ชม./วัน

โดย
| |
อ่าน : 3,668

นายกฯ ห่วงยอดผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุ 1.4 หมื่นคน/ปี ฝาก สสส.เปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน ด้านที่ประชุมบอร์ด สสส.เห็นชอบยุทธศาสตร์  “เพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางกาย – พื้นที่สุขภาวะ” หลังพบคนไทยมีพฤติกรรมเฉื่อยเกิน 13 ชม./นอน 8 ชม./ขยับแค่ 2 ชม.

 
นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์
 

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คนที่หนึ่ง เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. มอบนโยบายการให้ สสส.ผสานการทำงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาวะผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้หญิง เยาวชน ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องกำหนดตัวชี้วัดในอีก 10 ปีข้างหน้าว่า จะมีตัวชี้วัดเฉพาะด้านอย่างไร อาทิ การลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ที่มีจำนวน 14,000 คน/ปี ซึ่งหากเทียบกับผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมประมาณ 4,000 คน/ปี ถือว่าต่างกันมาก ดังนั้นทำอย่างไรที่ สสส.จะเข้าไปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน โดยหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นพ.ประดิษฐ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน(Physical Activity หรือ PA) ซึ่งเน้นที่ 2 เป้าหมายหลัก คือ 1.เพิ่มสัดส่วนผู้มีกิจกรรมทางกาย 2.เพิ่มพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องจาก ผลสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของไทย พ.ศ. 2555 จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ภายใน 24 ชั่วโมง คนไทยมีพฤติกรรมเฉื่อยถึง 13.4 ชั่วโมง นอนหลับ 8.2 ชั่วโมง และมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอแค่ 2 ชั่วโมง ขณะที่ควรมีกิจกรรมทางกายอยู่ที่ 6 ชั่วโมง/วัน 

นพ.ประดิษฐ กล่าวต่อว่า ในที่ประชุม สสส.วางยุทธศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม อาทิ สำรวจเส้นทางและขยายเครือข่ายที่เอื้อต่อการเดิน/ปั่นจักรยานในชีวิตประจำวัน โดยตั้งเป้าปี 2557 เพิ่มสัดส่วนผู้มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มขึ้นอีก 10% เป็น 76% เพื่อลดอัตราโรคอ้วนและโรคติดต่อไม่เรื้อรังในคนไทย ซึ่งรัฐบาลเองจะทำหน้าที่ประสานระบบการวางผังเมืองที่สอดรับการเพิ่มพื้นที่สุขภาวะร่วมกับท้องถิ่นเพื่อเอื้อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไป

“นอกจากนั้นการดำเนินงานในด้านการสนับสนุนมติสมัชชาแรงงานนอกระบบ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบใน 4 ประเด็นหลัก คือ อาชีวอนามัย พัฒนาการจัดการอาชีพ บำนาญชราภาพ และกลไกขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญมากในการทำงานของ สสส. ในการส่งเสริมสุขภาวะของกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีจำนวนมากถึง 24 ล้านคน” นพ.ประดิษฐ กล่าว

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม