สสส.ตั้งเป้า ปี57เพิ่มตำบลสุขภาวะจาก1,500 เป็น 3,500 ตำบล

โดย
| |
อ่าน : 1,651

 

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  โดยมีแกนนำเครือข่ายตำบลสุขภาวะ เข้าร่วมกว่า 500 คน

ทพ.กฤษดา เรืองอารย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวถึงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้น่าอยู่ว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการตลอด 3 วันที่ผ่านมา ก็เพื่อต้องการให้เครือข่ายตำบลสุขภาวะได้ทบทวน 7 ประเด็นสาธารณะที่ได้ดำเนินการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา รวมถึงกำหนดประเด็นใดที่จะทำเพิ่มเติมต่อไปในปีหน้า เราตั้งเป้าในปี 2557 จะเพิ่มเครือข่ายตำบลสุขภาวะจาก 1,500 แห่ง ให้เป็น 3,500 แห่งทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศไทยก็จะน่าอยู่ต่อไป โดยอยากฝากถึงชุมชนที่กำลังจะเริ่มต้นพัฒนาตนเอง การจะสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ จะต้องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นลุกขึ้นมาสร้างความสุข ใส่ใจความต้องการจริงๆ ของคนในชุมชน มากกว่าการไปก่อสร้างต่างๆ ผลที่ออกมาก็คือท่านก็จะได้รับความรัก การสนับสนุนจากประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน

ด้านนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. เปิดเผยถึงผลโหวตจากผู้เข้าร่วมงานจำนวน 555 คน ต่อ 7 นโยบายสาธารณะที่เครือข่ายตำบลสุขภาวะต้องการขับเคลื่อนมากที่สุด โดย พบว่า อันดับ 1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี 2. เกษตรกรรมยั่งยืน ประเด็นส่งเสริมให้เพิ่มครัวเรือนการทำเกษตรกรรมยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของครัวเรือนเกษตรในตำบล 3. การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประเด็นสนับสนุนและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลให้มีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน 4. การจัดการภัยพิบัติ จัดตั้ง “ศูนย์จัดการภัยพิบัติประจำตำบล”แบบบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของท้องที่และท้องถิ่น 5. การลงทุนด้านสุขภาพ ประเด็นทุกภาคส่วนร่วมสมทบทุนผลิตและสร้างบุคคลกรด้านสุขภาพของชุมชน 6. การดูแลสุขภาพ ประเด็นจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและใช้ข้อมูลชุมชน ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายการดูแลเพื่อออกแบบการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ กลุ่มอาสาสมัคร และแหล่งเรียนรู้ และ 7. สวัสดิการชุมชนโดยชุมชน ประเด็นจัดตั้ง กองทุนกลางเพื่อจัดสวัสดิการให้กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในตำบล

ทั้งนี้ ทั้ง 7 ประเด็นจะเป็นความต้องการของประชาชนชนอย่างแท้จริง จึงอยากเรียกร้องผู้บริหารท้องถิ่นให้ดำเนินการและกำหนดเป็นนโยบายในการหาเสียง

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม