สสส. จัดเสวนา ผสานพลังคนทำงานด้านสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาคนระยะยาว

โดย
| |
อ่าน : 1,874

 

สสส. ร่วมกับ สคส. จัดเวทีเสวนา “ผสานพลังคนทำงานเพื่อพัฒนานักจัดการงานทางสังคม”  ผลักดันคนทำงานด้านสังคมให้มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.55 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) จัดเวทีเสวนา “เส้นทางการพัฒนาคนทำงานเพื่อสังคมไทยในกระแสโลกปัจจุบัน”  โดยมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน  รองประธานกรรมการคนที่ 2 ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธาน ร่วมด้วยทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดร.วีระศักดิ์  โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา และอดีตผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด  ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคล.) และตัวแทนหน่วยงานภาคีของสสส. อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบและอีกหลายหน่วยงานภาคี เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงาน

การจัดงานเสวนาครั้งนี้เป็นการสร้างศักยภาพของคนทำงานด้านสังคม ผ่านการนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม ซึ่งนโยบายการทำงานจะขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญที่สุดคือ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย เพื่อให้มีความยั่งยืนในระยะยาว หากสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น ทั้งด้านการขับเคลื่อนนโยบาย และการสื่อสารกับสังคม  การสร้างเครือข่ายภาคี สสส. ก็สามารถสร้างงานเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้มากยิ่งขึ้น

 

สำหรับเวทีเสวนายังได้นำเสนอแนวทางการพัฒนา ตามรูปแบบการช่วยเหลือในด้านการพัฒนาของ UNDP (United Nations Development Programme) หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ กำหนดไว้ว่า การพัฒนางานทุกอย่าง ต้องพัฒนา 4 ด้าน (INNE) พร้อมกันคือ การพัฒนาคนให้เก่ง มีความเข้มแข็ง (Individual) การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง และรักษาความมั่นคงขององค์กรไว้ให้ยืนยาว (node)  การสร้างเครือข่าย เพื่อความเข้มแข็งขององค์กร (network)และการสร้างสิ่งแวดล้อม (environment) กลไกต่างๆ ที่เกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยืนยาว

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม