ก้าวสู่องค์กรสร้างสุขอย่างยั่งยืน ต้อนรับประชาคมอาเซียน

โดย
| |
อ่าน : 2,366

“สสส. - สฟอท. - สภาอุตฯ” เดินหน้าขยาย “Happy Workplace” ใน 50 องค์กรชั้นนำจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สร้างจุดแข็งรับ AEC พร้อมเร่งพัฒนา “คู่มือ” หลายภาษารองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี มั่นใจนวัตกรรม “พี่สอนน้อง” สร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่องค์กรสร้างสุขอย่างยั่งยืน ต้อนรับประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย(สฟอท.) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “การพัฒนาองค์กร เพื่อก้าวไปสู่ Happy Workplace อย่างยั่งยืน” ปีที่ 2 มีผู้บริหารระดับสูง 50 องค์กรชั้นนำเข้าร่วม

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ สฟอท. และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินโครงการ Happy Workplace ในปี 2552 และขยายผลเป็นโครงการ “การพัฒนาองค์กร เพื่อก้าวไปสู่ Happy Workplace อย่างยั่งยืน” ในปี 2554 ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสุขภาวะ เน้นพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิต เตรียมพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียน(AEC) ในปี 2558 มีองค์กรต่างๆ เข้าร่วมเป็นองค์กรพี่เลี้ยงและองค์กรปฏิบัติการ 25 องค์กร เกิดนวัตกรรมการถ่ายทอดแนวคิด Happy Workplace เป็น Cluster แบบพี่สอนน้อง โดยองค์กรต้นแบบเป็นพี่เลี้ยง 1 องค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กรปฏิบัติการ 4 องค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ออกค่าย ฯลฯ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมีความแน่นแฟ้น เกิดการปฏิบัติที่ยั่งยืน ปีนี้จึงต่อยอดความสำเร็จสู่การพัฒนาเครือข่ายในปีที่ 2 โดยมี 50 องค์กรชั้นนำเข้าร่วม

“การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ยิ่งเปิดประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปี การแข่งขันจะยิ่งเข้มข้น กลยุทธ์ที่คำนึงผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องพัฒนาองค์กรในการดูแลสังคม และสร้างคนในองค์กรให้มีความสุขควบคู่ไปด้วย เพราะคน หรือพนักงาน เป็นปัจจัยหลักขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้น นอกจากโครงการนี้ สสส. ยังร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ผลักดันให้เกิด Happy Workplace ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 2,000 องค์กร ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นทัพสำคัญในการแข่งขันบนเวทีอาเซียน” นพ.ชาญวิทย์ กล่าว

นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง ด้าน นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง รองประธานบริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม และอุปนายก สฟอท. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการประกาศปณิธานร่วมกันขององค์กรชั้นนำ 50 องค์กรครอบคลุมเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งไฟฟ้า บริการ อาหาร โรงพยาบาล รวมถึงชุมชนต่างๆ โดยเป็นองค์กรพี่เลี้ยง 10 องค์กร และองค์กรปฏิบัติการ 40 องค์กร นอกจากนี้ กำลังจัดทำคู่มือ “หลักสูตรแนวปฏิบัติ Happy Workplace” ซึ่งจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในภูมิภาค อีกอย่างน้อย 1 ภาษา จะแล้วเสร็จสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านรับรู้และร่วมขับเคลื่อน Happy Workplace ได้ด้วย ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าหลังสิ้นสุดโครงการในปี 2556 จะมีองค์กรพี่เลี้ยง 20 องค์กร และองค์กรปฏิบัติการ 80 องค์กร โดยทุกองค์กรมีความเข้มแข็ง และพร้อมถ่ายทอดต่อไปยังองค์กรอื่นๆ ตามแนวที่วางไว้ ซึ่งจะทำให้องค์กร Happy Workplace ขยายตัวอย่างได้อย่างยั่งยืน
ที่มา: สำนักข่าวสสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม