สสส.ชูกลุ่มชาวบ้านสทิงพระ ต้นแบบความมั่นคงทางอาหารในท้องถิ่น

โดย
| |
อ่าน : 2,809

สสส.ชูกลุ่มชาวบ้านสทิงพระ สร้างร้านครัวใบโหนด ต้นแบบความมั่นคงทางอาหารในท้องถิ่น สำรวจพบเยาวชนไม่รู้จักผักพื้นบ้าน ชาวบ้านละทิ้งการเกษตร ปัญหาสารเคมีเพียบ ก่อนเร่งรณรงค์โภชนาการอาหารปลอดภัย ลดสารเคมีสร้างเกษตรอินทรีย์ อนุรักษ์ผักพื้นบ้านกว่า 100ชนิดสำเร็จ เตรียมขยายพื้นที่นำร่องอาหารปลอดภัยในเขตเมืองให้ได้ 10แห่งทั่วประเทศ

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้จัดการแผนงานความมั่นคงทางอาหาร โดยการสนับสนุนของสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูคาบสมุทรสทิงพระ และร้านอาหารท้องถิ่น “ครัวใบโหนด” ในอ.สิงหนคร จ.สงขลา ถือเป็นชุมชนต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งการสร้างต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะมีความสำคัญอย่างยิ่งแผนงานความมั่นคงทางอาหาร จึงได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ได้สำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่พบว่าเกษตรกรบางส่วนละทิ้งภาคการเกษตร ในขณะที่ผู้ที่ยังทำการเกษตรอยู่ก็มีการใช้สารเคมีอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ พืชผักพื้นบ้านเริ่มสูญหายไปจากพื้นที่จึงมีการรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาฟื้นฟูการผลิตอาหารเพื่อคนในคาบสมุทร ให้ความสำคัญการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้นทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์กว่า 20 ราย ฟื้นฟูสูตรอาหารท้องถิ่น และได้รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้าน พันธุ์ข้าวในพื้นที่ได้กว่า 100ชนิด  ซึ่งพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้ได้จัดส่งให้ร้านครัวใบโหนดซึ่งเป็นร้านอาหารที่คนในชุมชนร่วมกันก่อตั้งขึ้น

“ครัวใบโหนด มีหลักการคือ ครัวชุมชนเพื่อคนทั้งมวล จัดสร้างขึ้นจากกองทุนของชาวบ้านเองซึ่งมีสมาชิก 200คน  ถือเป็นธุรกิจเพื่อชุมชนอย่างหนึ่ง เป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคทำให้ประชาชนในพื้นที่หันมาให้ความสำคัญการรักษาและสร้างความมั่นคงทางอาหารในท้องถิ่นโดยผ่านการทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ตั้งแต่ต้นทางการผลิตคือเกษตรกร มาถึงอาหารบนโต๊ะที่นำภูมิปัญญาพื้นบ้านของปราชญ์ชาวบ้านมารวมไว้ เช่น การทำเมนูพื้นบ้านด้วยผักพื้นบ้านประเภทต่างๆ ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านไปด้วยในตัว” นายวิฑูรย์กล่าว

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ และปลอดภัยโดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สำคัญคือ ต้องคำนึงถึงระบบห่วงโซ่อาหารตั้งแต่กระบวนการผลิต การกระจายอาหารโดยมีตลาดอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  พร้อมทั้งการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งดำเนินการครอบคลุมทั้งชุมชน เขตเทศบาล เขตเมือง โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กสถานประกอบการ ตลาด และร้านอาหาร โดยตั้งเป้าภายใน 1ปีสามารถสร้างพื้นที่นำร่องด้านอาหารปลอดภัยในเขตเมืองให้ได้ 10 แห่งทั่วประเทศและมีชุมชนที่จัดการความมั่นคงทางอาหารโดยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ทำประมงเกษตรปลอดภัย อย่างน้อยอีก 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคซึ่งถือเป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วนหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ที่เป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของคนไทย

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม