“ญี่ปุ่น” ติวเข้มวิชากายวิภาค “ครูหมอนวดแผนไทย”

โดย
| |
อ่าน : 6,457

สสส. จัดผู้เชี่ยวชาญ “ญี่ปุ่น” ติวเข้มวิชากายวิภาค “ครูหมอนวดแผนไทย” เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับ “ลูกศิษย์หมอตาบอด” นำไปสู่การมีใบประกอบโรคศิลปะ

“ญี่ปุ่น” ติวเข้มวิชากายวิภาค “ครูหมอนวดแผนไทย”

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข โครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางและทักษะการสอนการนวดของครูรับมอบตัวศิษย์และครูหมอนวดไทยสำหรับคนตาบอด” (การอบรมครูหมอนวดไทยและวิทยากร) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2555

นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ผู้จัดการโครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย สสส. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ต้องการพัฒนาครูหมอนวดไทย เพื่อจะได้สอนวิชาชีพเทคนิคต่างๆ ให้กับคนตาบอด โดยเฉพาะวิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีระวิทยา ซึ่งเป็นโครงการที่เราจะสอนคนตาบอดให้เป็นหมอนวดที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะต่อไป ดังนั้น เราจำเป็นต้องพัฒนาครูหมอนวดให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสอนคนตาบอด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก Nippon Foundation ในการสนับสนุนและเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่สอนการนวดคนตาบอดเข้ามาด้วย  โดยเบื้องต้นทางญี่ปุ่นมีการสอนเรื่องการนวดดั้งเดิมให้กับคนตาบอดและสงวนเป็นอาชีพให้กับคนตาบอดมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งทางประเทศญี่ปุ่นก็จะมีเทคนิคและวิธีการสอนคนตาบอดโดยเฉพาะเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ ดังนั้น โครงการจึงได้เชิญให้ทางญี่ปุ่นเข้ามาแลกเปลี่ยนและสอนเทคนิคต่างๆ ให้กับครูหมอนวด เพื่อจะได้นำเทคนิคและความรู้ที่ได้ ไปถ่ายทอดให้หมอนวดตาบอดต่อไปได้

กายวิภาค

“สำหรับโครงการนี้ คาดหวังว่า จะได้เรียนรู้วิธีการสอนการนวดโดยเฉพาะเทคนิคทางกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา เพื่อจะได้นำเทคนิคและวิธีการต่างๆ ไปถ่ายทอดให้กับคนตาบอดได้มีความรู้มากยิ่งขึ้น เพราะการสอนของทางญี่ปุ่นจะมีทั้งการสอนด้วยการบรรยายและการปฏิบัติ ซึ่งจะมีการนำเทคนิคในด้านต่างๆ มีการนำหุ่นและกระดูก เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอนนวดเฉพาะทางมาใช้ ดังนั้น จึงคิดว่าโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องของเทคนิคที่เราสามารถนำความรู้และวิธีการต่างๆ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในภายภาคหน้าได้”นพ.ประพจน์ กล่าว

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม