คณะทันตฯ 9 แห่ง ประกาศปลอดบุหรี่ 100%

โดย
| |
อ่าน : 3,833

คณะทันตแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ 9 แห่ง ประกาศเป็นคณะปลอดบุหรี่ 100 % ผลสำรวจพบ นักศึกษาทันตแพทย์สูบบุหรี่ 1-2 % ลดลงจาก 5 ปีก่อน 1 เท่า สสส. หนุน เครือข่ายทันตแพทย์ ดึงนิสิต นึกศึกษาทันตแพทย์ ช่วยผู้ป่วยเลิกบุหรี่ มั่นใจช่วยลดจำนวนสิงห์อมควันหน้าใหม่-เพิ่มยอดผู้ป่วยเลิกบุหรี่ หลัง ม.มหิดลนำร่อง พบผู้ป่วยเลิกบุหรี่ภายใน 6 เดือน ปีละ 10% สูงกว่าวิธีอื่น 3-4 % 

คณะทันตฯ 9 แห่ง ประกาศปลอดบุหรี่ 100%

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ พล.ท.พิศาล เทพสิทธา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการโครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า วิชาชีพทันตแพทย์เป็นหนึ่งในวิชาชีพสุขภาพที่ได้ร่วมโครงการการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ ดำเนินการภายใต้โครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผลจากการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2551 ส่งผลให้คณะทันตแพทยศาสตร์จาก 9 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ประกาศนโยบายคณะทันตแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ 100% เพื่อร่วมรณรงค์ให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น และลดจำนวนผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ทั้งในส่วนของนักศึกษา บุคลากรของคณะและผู้ป่วยทันตกรรม

“ไทยมีนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ทั่วประเทศราว 4 พันคน จากการสำรวจการสูบบุหรี่ของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 ทั่วประเทศ เมื่อปี 2554 พบว่า มีผู้สูบหรือเคยสูบบุหรี่ราว 1-2% น้อยกว่าการสำรวจเมื่อ 5-6 ปี ที่อยู่ที่ 4% หรือลดลงประมาณ 1 เท่า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการร่วมโครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ที่สนับสนุนให้บุคลากร ทันตแพทย์ นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์การสูบบุหรี่” พล.ท.พิศาล กล่าว

พล.ท.พิศาล กล่าวต่อว่า ได้มีรายงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผู้ป่วยโรคเหงือกที่สูบบุหรี่ต้องมาพบแพทย์ทุก 3 เดือนหรือ 6 เดือนเป็นประจำ ซึ่งถูกซักถามเรื่องการสูบบุหรี่และได้รับความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่และส่งต่อสายด่วน 1600 เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้ภายใน 6 เดือน มากกว่า 10% สูงกว่าการใช้วิธีการเลิกบุหรี่อื่นๆ ที่อยู่ที่ 6-7% ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ป่วยเชื่อฟังทันตแพทย์ รับฟังคำแนะนำแล้วเกิดความตระหนักในโทษของบุหรี่ และการมีระบบติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

รศ.ทญ.วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การประกาศเป็นคณะทันตแพทย์ปลอดบุหรี่ 100% ดำเนินการครอบคลุมทั้งในส่วนที่เป็นสถานศึกษาและสถานพยาบาล ซึ่งพื้นที่ภายในคณะห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ 100% หากพบนักศึกษาหรือบุคลากรสูบบุหรี่จะมีการตักเตือน และแจ้งว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้ข้อมูลการช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ หรือสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเลิกสูบบุหรี่ในที่สุด ส่วนผู้ป่วย ทางทันตแพทย์ หรือนักศึกษาทันตแพทย์ จะซักถาม หรือดูประวัติผู้ป่วยว่าสูบบุหรี่หรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ พร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยในการเลิกสูบบุหรี่ และบริการส่งต่อผู้ป่วยยังหน่วยงานเฉพาะทางในการเลิกบุหรี่ อาทิ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ซึ่งจะมีระบบติดตามอาการผู้ป่วยด้วย

สำหรับ คณะทันตแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ 100% ทั้ง 9 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยมหิดล 4.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8.มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 9.มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 


ที่มา : สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม