สสส. เตรียมจัด “มหกรรมกีฬามหามงคลปี 2555”

โดย
| |
อ่าน : 2,104

สสส. ชวนผสานกายใจเป็นหนึ่งเดียวใน “มหกรรมกีฬามหามงคลปี 2555” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ พบกับกิจกรรมส่งเสริม “สุขภาพกาย-ใจ” มากมายภายในงาน 5 พฤษภาคมนี้

งานมหกรรมกีฬามหามงคล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนประชาชาชนร่วมกิจกรรมในโครงการมหกรรมกีฬามหามงคล ประจำปี 2555 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลที่ 5 พฤษภาคมนี้

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า มหกรรมกีฬามหามงคล ปี 2555 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กายใจเป็นหนึ่งเดียว”  จัดสรรพื้นที่บริเวณหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) ให้เป็น 4 โซนกิจกรรมได้แก่ 1.โซนกีฬาเทิดพระเกียรติ  ประกอบด้วยนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาในฐานะทรงเป็นกษัตริย์นักกีฬา และนิทรรศการจริยวัตรด้านพระพุทธศาสนา พร้อมการสาธิตกีฬาเทิดพระเกียรติ อาทิ เรือใบ เปตอง  จักรยาน  2.โซนออกกำลังกายใจวิถีพุทธ กิจกรรมการออกกำลังกายแนวใหม่เพื่อฝึกใจควบคู่กับกาย อาทิ การออกกำลังกายวิถีพุทธ โดยเสถียรธรรมสถาน และการเดินอย่างมีสติ โดยหมู่บ้านพลัม
“3.โซนรู้ตื่นและเบิกบาน  กิจกรรมเพื่อการปฏิบัติทำความดี ถวายเป็นพุทธบูชา แด่ในหลวงและฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ อาทิ การสวดมนต์ ตักบาตรแบบพุทธกาล และการฟังธรรมเพื่อการรู้ตื่น และเบิกบาน  พร้อมทั้งการร่วมพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ และต้นสาระ และ 4.โซนสุขกาย สุขใจ อัดแน่นด้วยกิจกรรมของบรรดาภาคีเครือข่าย อาทิ ยางยืดพิชิตโรค ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมอง นวดปรับสมดุลสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ ยังพบกับกิจกรรมสุขภาพสร้างสรรค์ โยคะภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสียงธรรมจากสวนโมกข์ การร่วมเสวนา “ร้อยคน ร้อยธรรม ร้อยห้าปีพุทธทาส” โดย พระพะยอม กัลยาโณ การให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี และการให้บริการตรวจวัดไขมัน  การสาธิตการออกกำลังกายสำหรับคนทุกวัยอีกด้วย” ทพ.กฤษดา กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมใน โครงการมหกรรมกีฬามหามงคล ประจำปี 2555 ได้ฟรี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 17.30 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และบริเวณสวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม