เปิดตัวเว็บไซต์ ข้อมูลสุขภาพแนวใหม่ “HealthInfo in Thailand”

โดย
| |
อ่าน : 4,451

 

 

เปิดตัวเว็บไซต์ ข้อมูลสุขภาพแนวใหม่ “HealthInfo in Thailand”

 

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO) ร่วมกับ สสส. เปิดตัวเว็บไซต์ ข้อมูลสุขภาพแนวใหม่ “HealthInfo in Thailand” อัดแน่นด้วยข้อมูลสุขภาพ นำเสนอสถิติ บทความ ครบเครื่อง หวังให้คนทำงานด้านสุขภาพ นักศึกษา ประชาชน เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ลานกิจกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO) สนับสนุนโดย สสส. จัดแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ “HealthInfo in Thailand (www.healthinfo.in.th)” โดย นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านป้องกันและควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  สสส. กล่าวว่า การเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพในปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทำให้การค้นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ยังทำได้อย่างยากลำบาก HISO จึงได้จัดทำเว็บไซต์ www.healthinfo.in.th หรือ HealthInfo in Thailand ขึ้น เพื่อหวังให้เป็นมิติใหม่ของเว็บไซต์ทางสุขภาพ

“ภายในเว็บไซต์จะให้บริการด้านข้อมูลสถิติสุขภาพแบบออนไลน์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพที่ครบถ้วนทุกมิติ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาอยู่ในที่เดียวกัน เปรียบเหมือน one stop service ช่วยให้การค้นหาข้อมูลสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าใจได้ง่าย มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน เพื่อสามารถค้นคว้านำไปใช้ประโยชน์ได้”     นพ.สุวิทย์ กล่าว

นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กล่าวว่า ข้อมูลสถิติสุขภาพ ในเว็บไซต์แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้จำนวน 27 ประเด็น รวบรวมข้อมูลสถิติสุขภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น สถิติการเจ็บป่วย การเสียชีวิต พฤติกรรมเสี่ยง สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม  ผ่านการนำเสนอด้วยเครื่องมือการสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น กราฟ แผนที่แสดงการกระจายของปัญหาสุขภาพ เครื่องมือค้นหาที่ตั้งสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ พร้อมแสดงข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล ทรัพยากรทั่วไปที่โรงพยาบาล มีรายงานสุขภาพแบบ e-book  บทความสถานการณ์สุขภาพต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกการแสดงข้อมูลสุขภาพในระดับพื้นที่ แสดงเป็นจังหวัด เขต หรือภาค ที่ต้องการ ซึ่งภายในเว็บไซต์มีการจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลด้วยการป้อนคำต่างๆ ที่ต้องการค้นหาได้อีกด้วย

“ข้อมูลในเว็บไซต์ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้ที่สนใจข้อมูลสถิติสุขภาพ รวมทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ หน่วยงานสุขภาพ รวมทั้งภาคีที่ทำงานขับเคลื่อนด้านสุขภาพ สามารถค้นหาข้อมูลไปใช้ได้ ซึ่งข้อมูลถูกรวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ และนำเสนอด้วยเครื่องมือที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น สถิติที่มีการเปรียบเทียบทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง เช่น องค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่มีข้อมูลได้ด้วย” นพ.พินิจ กล่าว

ทั้งนี้ HealthInfo in Thailand สามารถเข้าใช้บริการบน www.healthinfo.in.th โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้เครื่องมือต่างๆ หรือเลือกค้นหาข้อมูลจากประเด็นที่ต้องการ และสามารถสอบถามข้อมูล ผ่านระบบสอบถามข้อมูล หรือส่งคำถามได้ที่ contact@hiso.or.th

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม