สสส.จับมือ สธ.HITAP หวังสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเด็ก 0-5 ปี

โดย
| |
อ่าน : 1,310

 

สสส.จับมือ สธ. HITAP หวังสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเด็ก 0-5 ปี

 

สธ. – สสส. – HITAP จัดประชุมและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแคนาดา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และองค์การอนามัยโลก ถกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ-ป้องกันโรคเด็ก 0-5 ปี พบป่วยปัญหาทั้งกายและใจ สูญค่าใช้จ่ายกว่าหมื่นล้านต่อปี เตรียมยื่นข้อเสนอเพื่ออนาคตเด็กไทย ป้องกัน ท้องไม่พร้อม –ผิดปกติแต่กำเนิด–ไอคิวต่ำ – โภชนาการพร่อง+เกิน–การเห็น+ได้ยิน เพื่อเป็นโจทย์แก่รัฐบาลและสอดรับกับนโยบายกองทุนพัฒนาสตรี

วันที่ 28 ก.พ. 55 เวลา 09.00 น. ทพ.กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์  ผู้จัดการกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวเปิดการประชุมนานาชาติ การพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0–5 ปี ในประเทศไทย ที่ห้องกมลทิพย์  บอลรูม โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย(BOD) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)และสำนักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ว่า ประเทศไทยมีกลุ่มเด็กช่วงอายุ 0 - 5 ปี ทั้งสิ้น 4.8 ล้านคน ข้อมูลโครงการศึกษาภาระโรคในประเทศไทยปี 2552 พบภาระโรค 3 อันดับแรกของเด็ก คือ 1.ทารกน้ำหนักตัวน้อย 2.ทารกได้รับอันตรายระหว่างคลอด และ3.โรคความผิดปกติของหัวใจ ซึ่งหากปล่อยปะละเลยการดูแลจะทำให้ประเทศไทยสูญเสียค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี นับเป็นปัญหาระยะยาวที่ต้องแก้ไขด่วน

“เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ โดยเฉพาะเด็กในช่วงปฐมวัย 0-5 ปี เพราะในอนาคตเด็กเล็กจะเกี่ยวข้องกับหลายส่วน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีองค์ความรู้ ที่จะนำไปสู่นโยบายที่สามารถนำไปดูแลในอนาคต ในวันนี้ข้อเสนอ 6 ข้อ ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาวะของเด็กไทย 6 เรื่อง ที่สำคัญ ได้แก่ 1.การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม จากมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี  ทำให้เกิดการแท้ง และทารกตายในครรภ์ 2.ภาวะความผิดปกติแต่กำเนิด  ( ได้แก่ กลุ่มอาการดาวน์ ธาลัสซีเมีย และภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน)  3.พัฒนาการผิดปกติ  ในเรื่องของไอคิวในเด็กต่ำกว่าค่าเฉลี่ย  4.ภาวะพร่องโภชนาการและภาวะโภชนาการเกิน อันเป็นสาเหตุของภาวะเด็กน้ำหนักน้อยและส่วนสูงต่ำกว่ามาตรฐาน 5.ภาวะผิดปกติทางสายตาและการได้ยิน6.การขาดคุณภาพของศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชื่อได้ว่า จะเกิดเป็นแนวทางขับเคลื่อน สร้างช่องทางและวิธีการทำงานในแบบใหม่จากทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” ทพ.กฤษดา กล่าว

ด้าน ดร.นพ.ยศ  ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กล่าวว่า โครงการ“อนาคตไทย” เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปี เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จะเริ่มดูแลกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กเล็กเป็นต้นไป จากข้อบ่งชี้แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีคุณภาพต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น อาทิปัญหาด้าน การศึกษา สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ฉะนั้น การที่จะดูแลสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างได้ผล ต้องดูในภาพรวม เพื่อจะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม