ปชช.สนใจใช้บริการ“ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์”

โดย
| |
อ่าน : 2,326

“วิทยา” เผย ปชช.สนใจใช้บริการ “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์” ใต้ทางด่วนเพลินจิต 80 คน/วัน เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ทะลุ 115 คน เหตุใกล้บ้าน-ที่ทำงาน เล็งขยาย 5 พื้นที่ กทม. “การรถไฟ-ทางพิเศษ”

ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์

นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (บอร์ด สสส.) คนที่หนึ่ง เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาความก้าวหน้าการบูรณาการสุขภาวะในพื้นที่สร้างสรรค์ (Healthy Space) ตามที่ สสส. ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม และภาคีเครือข่ายกว่า 10 องค์กร โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์” เป็นแห่งแรกที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิต(สุขุมวิท) ปรากฎว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมาก โดยการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พบว่า ผู้สนใจใช้บริการเฉลี่ย 80 คน/วัน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ใช้บริการมากที่สุดเฉลี่ย 115 คน/วัน ช่วงเวลาใช้บริการมากที่สุด 18.00-19.00 น. สาเหตุสำคัญเนื่องจากใกล้บ้าน-ที่ทำงาน และเดินทางสะดวก โดยกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดขึ้นเป็นประจำ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ให้คำปรึกษาสร้างทักษะชีวิต อาทิ ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ความรุนแรงในครอบครัว สุขภาพจิต ลด/เลิกเหล้า บุหรี่ การพนัน 2.พัฒนาทักษะอาชีพและสาธิตการทำอาหาร 3.การเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด E-library กิจกรรมรักการอ่าน และ 4.ออกกำลังกายและการตรวจวัดสุขภาพ

นายวิทยา กล่าวอีกว่า “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์” เป็นนโยบายตามที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด สสส. มอบหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีพื้นที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งการดำเนินงาน “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์” ที่ใต้ทางด่วนเพลินจิตถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้ สสส.ประสานภาคีเครือข่ายในการขยายผลการดำเนินการให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงให้ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ และในอนาคตจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพื้นที่สร้างสรรค์ระดับชาติขึ้นมาดูแลต่อไป สำหรับระยะแรกจะขยายไป 5 พื้นที่ใน กทม. และปริมณฑลอีก 5 แห่ง โดยเป็นพื้นที่ของหน่วยงานรัฐ เช่น การทางพิเศษ การรถไฟ  และจะขยายสู่พื้นที่ในรูปแบบอื่นๆ ตามความพร้อมของชุมชน เช่น พื้นที่ในลานวัด โรงเรียน หมู่บ้าน พื้นที่สาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เชื่อมต่อเส้นทางสัญจร เป็นต้น ซึ่งจะมีการวัดผลทั้งทางสุขภาพและสังคม  ทั้งนี้ บอร์ด สสส. ให้การสนับสนุนและเห็นเป็นยุทธศาสตร์สำคัญนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ และการอยู่ร่วมกันในสังคมมากขึ้น

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม