สสส. หนุน “เด็กไทย…หัวใจจิตอาสา” ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต

โดย
| |
อ่าน : 1,107

 

สสส. หนุน “เด็กไทย…หัวใจจิตอาสา”

 

นักวิชาการ สสส. หนุน “เด็กไทย…หัวใจจิตอาสา” ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต ดีเดย์ วันเด็กแห่งชาติ 2555 กระตุ้น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู สร้างเยาวชนยุคใหม่

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้จัดการแผนจัดการความปลอดภัยในเด็ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า  สถานการณ์เด็กในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งยั่วยุ เช่น ปัญหายาเสพติด จังหวัดสิงห์บุรี ในปี 2554 มีรายงานว่าเยาวชนอายุ ต่ำกว่า 17 ปี ติดยาถึง ร้อยละ 12 อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาทางเพศ สถิติการคลอดที่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  พบว่าเป็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจำนวน 5,378 ราย หรือร้อยละ 22.8 และก่อนตั้งครรภ์นี้มีสถานะเป็นนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 1,350 รายคิดเป็น ร้อยละ 5.7  อีกทั้ง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู ให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาทักษะส่วนตัว หรือ ไอคิว เช่น การสอบแข่งขัน ทำเกรด มากกว่าการพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนั้น ยังปล่อยเด็กอยู่กับละครและเกมคอมพิวเตอร์ เป็นสาเหตุให้เด็กสนใจปัญหาตนเองมากกว่าปัญหาสังคมส่วนรวม กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว ดังนั้น เด็กและเยาวชนควรถูกหล่อหลอมใหม่ ให้เป็นเด็กมีจิตสาธารณะ จิตอาสามากขึ้น

“โลกยุคใหม่ในอนาคต เป็นยุคที่กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง พ่อ แม่ ผู้ปกครองและครู ต้องเอาใจใส่เด็กและเยาวชน ให้รู้จักช่วยเหลือสังคม ตั้งแต่ในวัยเด็กเล็ก เพื่อสร้างพื้นฐานในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม อาทิเช่น  ฝึกให้เด็กทำงานร่วมกับชุมชน ทำงานจิตอาสา จะช่วยสร้างเด็กเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเห็นอกเห็นใจ เสียสละ สามารถต่อสู้กับภัยพิบัติในโลกอนาคตอย่างมีสติ เป็น “เด็กไทย หัวใจจิตอาสา” สอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในโลกอนาคตของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าว 

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การสร้าง เด็กไทยมีจิตใจอาสา จะช่วยสร้างให้สังคมสามารถผ่านพ้นปัญหาเลวร้ายไปได้ด้วยดี ยกตัวอย่าง กรณี ของ ด.ช.อำพล อักสรวง เด็กนักเรียนชั้น ม.1 ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม ที่เสียชีวิตขณะช่วยปกป้องพื้นที่วัดและชุมชน ในเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา นอกจากทหารกล้าที่พลีแรงกาย-ใจ ปกป้องชุมชนแล้ว ทำให้พบว่ามี เด็กที่มีหัวใจจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกับผู้ใหญ่ในการช่วยเหลือชุมชน เป็นเรื่องที่น่ายกย่องและเป็นตัวอย่างของเด็กในโลกอนาคต เรื่องการเสียสละแก่สังคม ส่งเสริมจิตสำนึกให้รู้จักการเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือทำประโยชน์ให้สังคมและส่วนรวม แม้จะเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ไม่พร้อม แต่ได้ออกมาทำประโยชน์แก่ชุมชน

ทั้งนี้ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 ในปีนี้ ทางกองทัพอากาศ ร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และแผนจัดการความปลอดภัยในเด็กแผนการจัดการความปลอดภัยในเด็ก สสส. จัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.55 ซึ่งเป็นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีพล.อ.อ อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และพล.อ.ท.ธงชัย แฉล้มเขตร   รองเสนาธิการทหารอากาศ  เป็นผู้มอบเงินทุนการศึกษาแก่พี่ชายและน้องชายของเด็กชายอำพล “เด็กไทย หัวใจจิตอาสา” จำนวน 30,000 บาท และ เพื่อนอีก 3 คน คนละ 2,000 บาทและหลังให้ทุนการศึกษาแล้วจะนำกลุ่มเด็กไทย หัวใจจิตอาสานี้ขึ้นเครื่อง C 130 ชมทัศนียภาพณ บริเวณอาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานดอนเมือง (ถนนวิภาวดีรังสิต)เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้เด็กและเยาวชน ในการทำความดีต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม