นายกฯ ถก สสส.เห็นชอบยุทธศาสตร์ “Big Family” สร้างสังคมคนไทยรักกัน

โดย
| |
อ่าน : 1,507


  นายกฯ ถก สสส.เห็นชอบยุทธศาสตร์ “Big Family” สร้างสังคมคนไทยรักกัน

 

“ยิ่งลักษณ์” เห็นชอบยุทธศาสตร์ “Big Family” สร้างสังคมคนไทยรักกัน ให้เด็ก – สตรี – คนชรา – ผู้พิการ อยู่ร่วมอย่างมีความสุข ประสาน สธ.-พม. และหน่วยงานเกี่ยวข้อง วางแนวทางทำงานร่วมกัน เริ่มนำร่องเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วนเพลินจิต 69 ชุมชน ตั้งเป้าขยาย 5 พื้นที่ใน 1 ปี และขยายต่อทั่วประทศให้ยั่งยืน
 
​เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบยุทธศาสตร์นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าเรื่องคนไทยรักกัน โดยมอบหมายให้ สสส.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน  ซึ่งการดำเนินงานของ สสส.สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีเป้าหมายใหญ่ คือ การสร้างประเทศที่น่าอยู่ หรือประเทศที่อยู่สบาย โดยผ่านการสร้างสังคม 4 ลักษณะ คือ 1.สังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน (Inclusive Society) คือ การทำให้เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
 
​น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวอีกว่า 2. สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Learning & Sharing Society) อาทิ การเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน โดยจะนำร่องในบริเวณพื้นที่เขตทางพิเศษ (ใต้ทางด่วน) ปัจจุบันมีพื้นที่ใต้ทางด่วน 631,098ตารางวา จำนวนนี้เหลือที่ว่างร้อยละ 45.19 ซึ่งจะเริ่มนำร่องขยายพื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายใจให้ทุกคนในชุมชน ทั้งการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ การฝึกทักษะเพื่อสร้างเสริมอาชีพ ที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตฝั่งใต้ ซึ่งเชื่อมโยง 3 พื้นที่ คือ เขตปทุมวัน เขตคลองเขต เขตวัฒนา ครอบคลุม 69 ชุมชน 32,400หลังคาเรือน โดยตั้งเป้าขยายเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วนใน 5พื้นที่ ภายใน 1 ปี 3. สังคมแห่งคุณธรรมและจิตอาสา(Moral & Volunteerism Society) เพื่อให้ผู้ทำงานด้านจิตอาสามีเครือข่ายเชื่อมโยงในการทำงาน และเป็นอาสาที่มีทักษะ มีความยั่งยืน และ 4.สังคมแห่งความมั่นคงในชีวิต (Human Security Society) ด้วยการใช้รูปแบบกิจการเพื่อสังคมหนุนกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางสังคม ให้สามารถมีรายได้จากกิจการที่พึ่งตนเองและเอื้อประโยชน์ให้ส่วนรวมด้วย ทั้งหมดนี้เชื่อว่าจะช่วยสร้างคุณค่าและจิตสำนึกใหม่ให้แก่คนในสังคมไทยอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความรู้สึกเหมือนเป็นสมาชิกครอบครัวใหญ่ร่วมกัน หรือ “Big Family” โดยมอบหมายให้นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข และรองประธานบอร์ด สสส.คนที่ 1 ประสานงานต่อไป
 
​“ภารกิจของ สสส.เป็นงานสำคัญที่ช่วยเติมเต็มการสร้างเสริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของคนไทย  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงวัยชรา ดังนั้นเป็นเรื่องที่ดีหากเชื่อมโยงการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ สสส. ลงไปสู่ชุมชน  จะยิ่งทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำงานกับกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้สูงอายุ และกลุ่มบุคคลทั่วไป ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเด็ก โภชนาการ การดูแลให้คนไทยห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข การจัดพื้นที่สร้างสรรค์ที่มุกกลุ่มวัยมาร่วมกันให้เกิดขึ้นในชุมชน” น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวและว่า นอกจากนั้นการดำเนินการในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย ซึ่ง สสส.ได้จัดตั้งศูนย์อาสาบ้านใจดี และเชื่อมโยงจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆ มาทำงานร่วมกัน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก และประสานการดำเนินงานในเรื่องของการฟื้นฟูประเทศต่อไป
 
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม