นายกฯ ถก สสส.เห็นชอบยุทธศาสตร์ “Big Family” สร้างสังคมคนไทยรักกัน

โดย
| |
อ่าน : 1,560


  นายกฯ ถก สสส.เห็นชอบยุทธศาสตร์ “Big Family” สร้างสังคมคนไทยรักกัน

 

“ยิ่งลักษณ์” เห็นชอบยุทธศาสตร์ “Big Family” สร้างสังคมคนไทยรักกัน ให้เด็ก – สตรี – คนชรา – ผู้พิการ อยู่ร่วมอย่างมีความสุข ประสาน สธ.-พม. และหน่วยงานเกี่ยวข้อง วางแนวทางทำงานร่วมกัน เริ่มนำร่องเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วนเพลินจิต 69 ชุมชน ตั้งเป้าขยาย 5 พื้นที่ใน 1 ปี และขยายต่อทั่วประทศให้ยั่งยืน
 
​เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบยุทธศาสตร์นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าเรื่องคนไทยรักกัน โดยมอบหมายให้ สสส.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน  ซึ่งการดำเนินงานของ สสส.สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีเป้าหมายใหญ่ คือ การสร้างประเทศที่น่าอยู่ หรือประเทศที่อยู่สบาย โดยผ่านการสร้างสังคม 4 ลักษณะ คือ 1.สังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน (Inclusive Society) คือ การทำให้เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
 
​น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวอีกว่า 2. สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Learning & Sharing Society) อาทิ การเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน โดยจะนำร่องในบริเวณพื้นที่เขตทางพิเศษ (ใต้ทางด่วน) ปัจจุบันมีพื้นที่ใต้ทางด่วน 631,098ตารางวา จำนวนนี้เหลือที่ว่างร้อยละ 45.19 ซึ่งจะเริ่มนำร่องขยายพื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายใจให้ทุกคนในชุมชน ทั้งการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ การฝึกทักษะเพื่อสร้างเสริมอาชีพ ที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตฝั่งใต้ ซึ่งเชื่อมโยง 3 พื้นที่ คือ เขตปทุมวัน เขตคลองเขต เขตวัฒนา ครอบคลุม 69 ชุมชน 32,400หลังคาเรือน โดยตั้งเป้าขยายเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วนใน 5พื้นที่ ภายใน 1 ปี 3. สังคมแห่งคุณธรรมและจิตอาสา(Moral & Volunteerism Society) เพื่อให้ผู้ทำงานด้านจิตอาสามีเครือข่ายเชื่อมโยงในการทำงาน และเป็นอาสาที่มีทักษะ มีความยั่งยืน และ 4.สังคมแห่งความมั่นคงในชีวิต (Human Security Society) ด้วยการใช้รูปแบบกิจการเพื่อสังคมหนุนกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางสังคม ให้สามารถมีรายได้จากกิจการที่พึ่งตนเองและเอื้อประโยชน์ให้ส่วนรวมด้วย ทั้งหมดนี้เชื่อว่าจะช่วยสร้างคุณค่าและจิตสำนึกใหม่ให้แก่คนในสังคมไทยอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความรู้สึกเหมือนเป็นสมาชิกครอบครัวใหญ่ร่วมกัน หรือ “Big Family” โดยมอบหมายให้นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข และรองประธานบอร์ด สสส.คนที่ 1 ประสานงานต่อไป
 
​“ภารกิจของ สสส.เป็นงานสำคัญที่ช่วยเติมเต็มการสร้างเสริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของคนไทย  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงวัยชรา ดังนั้นเป็นเรื่องที่ดีหากเชื่อมโยงการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ สสส. ลงไปสู่ชุมชน  จะยิ่งทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำงานกับกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้สูงอายุ และกลุ่มบุคคลทั่วไป ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเด็ก โภชนาการ การดูแลให้คนไทยห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข การจัดพื้นที่สร้างสรรค์ที่มุกกลุ่มวัยมาร่วมกันให้เกิดขึ้นในชุมชน” น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวและว่า นอกจากนั้นการดำเนินการในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย ซึ่ง สสส.ได้จัดตั้งศูนย์อาสาบ้านใจดี และเชื่อมโยงจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆ มาทำงานร่วมกัน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก และประสานการดำเนินงานในเรื่องของการฟื้นฟูประเทศต่อไป
 
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ห่วงโซ่  ลดเหล้า  วิถีไทย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คสช. สานพลัง สร้างสุขภาวะ  เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อครอบครัวไทย  กอกกำลังกาย  ไส้กรอกอีสาน  อาการหนาว  การปลูกฝังความดี  ความร้อน  ขับรถเร็ว  ลูกประคบสมุนไพร  มัสยิดสัมพันธ์  ลดการบ้าน  หมอประเวศ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ สอนมือใหม่ซ่อมจักรยาน โครงการจักรยานรีไซเคิล เมืองจักรยาน bike to work  ศคบ.  สลัดบาร์  กริ่งสัญญาณ  รอยดำ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม