สสส.จับมือภาคประชาสั​งคมตั้ง "ศูนย์ความ​ร่วมมือ เพื่อฟื้นฟู​ประเทศไทย"

โดย
| |
อ่าน : 3,484

สสส. จับมือ ภาคประชาสังคม ชุมชน ธุรกิจเอกชน ก่อตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือ เพื่อฟื้นฟูประเทศไทย” เป้าหมายหลัก คือการสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนอย่างยั่งยืน  เน้นกระบวนการจับคู่พื้นที่เสียหายและผู้สนับสนุน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ด้าน ตลท.พร้อมเป็นสื่อกลางให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมโครงการ

สสส.จับมือภาคประชาสั​งคมตั้ง "ศูนย์ความ​ร่วมมือ เพื่อฟื้นฟู​ประเทศไทย"

วันที่ 15 ธ.ค. เวลา 11.00 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สมาคมจดทะเบียนไทย(CSR CLUB) และสถาบันเชนจ์ ฟิวชั่น ร่วมเปิดงาน การจัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูประเทศไทย” เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการณ์ฟื้นฟูประเทศไทยหลังจากน้ำท่วม ณ ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา และที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และจิตใจ ของประชาชน เกิดความเสียหายในเกือบทุกภาคส่วน โดยเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2553 คาดการณ์ว่าเกิดความเสียหาย 4 ล้านครัวเรือนใน 74 จังหวัด คิดเป็นความเสียหายกว่า 16,000 ล้านบาท ส่วนในปี 2554 คาดว่าเกิดความเสียหาย 6 ล้านครัวเรือนในกว่า 26 จังหวัด คิดเป็นความเสียหายกว่า 600,000 ล้านบาท

"การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งและจำเป็นต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน จึงมีการจัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูประเทศไทย” เพื่อไปสู่เป้าหมายในการสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศูนย์จะทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและข้อมูลของผู้ที่ต้องการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการจับคู่ที่เหมาะสมและตรงความต้องการ และสร้างการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ ให้เกิดการต่อยอดและขยายผลได้ ที่สุดท้ายคือการร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับหากมีปัญหาเกิดขึ้นในปีต่อไป" ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าว

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง รศ.ดร.ธนิต ธงทอง รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาฯ ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งทำงานเชิงรุกเพื่อร่วมแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้สถาปนาฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน ดังนั้น เมื่อประชาชนต้องเผชิญหน้ากับมหาอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อนในทุกด้าน ทั้งที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา จุฬาฯ ได้เปิดศูนย์ประสานงานเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ศาลาพระเกี้ยว และร่วมมือกับไทยพีบีเอส เปิดศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในที่ต่างๆ และรวบรวมนวัตกรรมเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ปรับตัวในการอยู่ในสภาวะน้ำท่วมให้ได้ 

"ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความร่วมมือในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจาก การให้สถานที่จัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูประเทศไทย” บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมที่จะสรรหานวัตกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ" รศ.ดร.ธนิต กล่าว

นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ด้าน นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) คาดว่าจะมีแรงงานว่างงานกว่า 700,00-920,000 คน หรือ 1.8-2.3% ของแรงงานทั้งหมด ตลท. ร่วมกับ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.)  หาแนวทางการเยียวยา โดย ตลท.เป็นแกนนำในการลงเงินขั้นต้น 250-300 ล้านบาท และระดมทุนจากภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะได้เงินทุนประมาณ 500 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อมีการตั้งศูนย์ความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูประเทศไทย ทาง ตลท.ยินดีที่จะให้บริษัทที่อยู่ใน ตลท.นำข้อมูลมาเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความช่วยเหลือที่ถูกต้องและยั่งยืน
ที่มา: สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม