เผยเด็กไทยต้นทุนชีวิตต่ำ

โดย
| |
อ่าน : 2,015

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ – สสส. อึ้ง!! ทุนชีวิตต่ำ เด็กไทย อีสาน-ใต้ ดีสุด กลาง ต่ำสุด วิกฤตเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ–จิตสำนึก ป่วยหนัก แนะควรเร่งเยียวยาด้วยพลังบวก สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมเสิร์ฟ “ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์” หวังสร้างสุขภาพดีตั้งแต่เกิด

เผยเด็กไทยต้นทุนชีวิตต่ำ

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.54 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “พลังบวกเพื่อเด็ก: จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย” ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส. กล่าวว่า  แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส.ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้สำรวจต้นทุนชีวิตของเด็กไทยทั่วประเทศ เมื่อปี 2553 จำนวน 12,200 คน  พบปัจจัยที่ทำให้เยาวชนไทยอ่อนแอ 10 ลำดับแรกที่น่าเป็นห่วง คือ 1.รู้เท่าทันสื่อ 53% 2.จิตสำนึกของชุมชนในการอยู่ร่วมกัน 55% 3.จิตอาสา  56 % 4.ความกล้าแสดงออก 58% 5.ใฝ่เรียนรู้ 59% 6.ใฝ่รู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น 61% 7.ควบคุมอารมณ์ ตนเอง 61% 8.หลักธรรมศาสนาสู่วิถีชีวิต 62% 9.รักการอ่านหนังสือ 63% และ 10.โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 65%  ซึ่งจากผลสำรวจ พบว่า เด็กภาคอีสานและภาคใต้ มีต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับสูงกว่าภาคอื่นๆ ในขณะที่ภาคกลางอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ยังถือได้ว่าอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำ สะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยมีความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นพ.สุริยเดว กล่าวต่อว่า ในวันนี้มีการเปิดตัวเว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์ (Facts for Life Thai_online)  เป็นครั้งแรก โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยเว็บไซต์จะบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการดูแลสุขภาพที่เป็นวิถีชีวิตและมิติทางสุขภาพ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตั้งแต่แรกเกิด วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยครอบครัว  อาทิ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การพูดคุยเรื่องเพศ ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น เป็นต้น

“เว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์ จะทำให้ประเทศไทยถูกกล่าวถึงและกระจายไปทั่วโลก เป็นนวัตกรรมใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพในแบบฉบับเว็บไซต์ออนไลน์ ทำให้ข้อมูลด้านสุขภาพกลายเป็นเรื่องง่าย ทุกคนสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ปฏิบัติได้จริง โดยทุกบทความได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ร่วมถอดประสบการณ์และสรรค์สร้างงานเขียนในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย โดยอิงหลักวิชาการ เหมาะสำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” นพ. สุริยเดว กล่าว

ด้านนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ความรู้เพื่อชีวิต หรือ Facts for Life เป็นการบูรณาการแหล่งความรู้ทางวิชาการที่ใช้ปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะการให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน  อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับปลัดกระทรวงไอซีที เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมคัดกรองการเข้าสู่เว็บไซต์ในโลกออนไลน์ของเด็กและเยาวชน โดยมีรหัสสำหรับให้พ่อแม่นำไปใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ เนื่องจากโลกของการสื่อสารในปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีชิวิตอยู่ที่ปลายนิ้ว การใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เข้าถึงสื่อลามกและเกมออนไลน์ที่มีความรุนแรงได้ง่าย หากมีโปรแกรมดังกล่าวจะทำให้คัดกรองสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมกับเด็ก เป็นการป้องกันปัญหาที่ต้นทาง ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หาเวลาว่างเข้ามาศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตที่ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน  เพื่อให้เท่าทันและสามารถดูแลการเข้าถึงข้อมูลสื่อออนไลน์สำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยอีกด้วย

 

 


ที่มา : สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม