สสส. - มูลนิธิเพื่อทะเล เปิดตัว “โครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย” รุ่น 9

โดย
| |
อ่าน : 1,712

สสส. - มูลนิธิเพื่อทะเล เปิดตัว “โครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย” รุ่น 9 เชิญชวนนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว ประกวดเรียงความ “โลกร้อน ทะเลล้า” ฝึกดำน้ำ-เรียนรู้ธรรมชาติ 

สสส. - มูลนิธิเพื่อทะเล เปิดตัว “โครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย” รุ่น 9

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อทะเล และกลุ่มสิทธิผล “We care” แถลงข่าวโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 9 โดยนายมานพ แย้มอุทัย ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานทุนอุปถัมภ์ สสส. กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับการทำงานของ สสส. ที่เน้นสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เด็ก และเยาวชน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสังคมต่อไปในอนาคต โดยนำเยาวชนไปเรียนรู้ในสถานที่จริง ให้เด็กได้เห็นถึงความสวยงามของท้องทะเลเพื่อให้เกิดความรัก หวงแหน และร่วมกันปกป้องทรัพยากรทางทะเล เชื่อว่าเด็กที่เข้าร่วมจะเป็นแกนนำขยายความคิดไปยังเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ต่อไป            

นายวิทเยนทร์ มุตตามระ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อทะเล กล่าวว่า โครงการเยาวชนฯ เปิดให้เยาวชนอายุ 13 – 20 ปี ส่งผลงานเรียงความ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ “โลกร้อน ทะเลล้า”พร้อมประวัติและรูปถ่ายทางไปรษณีย์ ที่มูลนิธิเพื่อทะเล ตู้ ปณ.28 ปณศ.อ่อนนุช กทม. 10250 ตั้งแต่วันนี้ – 25 มี.ค. 2554 โดยเยาวชนจำนวน 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการฝึกอบรมดำน้ำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. - 3 พ.ค. ณ เกาะไหง ทะเลตรัง หลังจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน PADI (Professional Association of Diving Instructor) ซึ่งสามารถนำไปเข้าร่วมกิจกรรมเรียนดำน้ำระดับขั้นสูงขึ้นอีกด้วย “โครงการเยาวชนฯ จะทำให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นเวลา 6 วัน มีการเรียนดำน้ำลึกแบบ Scuba หลักสูตร Open water Diver ตามมาตรฐานของ PADI และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาใต้น้ำ การอยู่อาศัยแบบพึ่งพิงกัน พร้อมกับฝึกหัดการจดบันทึกปลาทะเลที่พบเห็นใต้น้ำ อันนำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกผู้นำนักอนุรักษ์ในอนาคต” นายวิทเยนทร์ กล่าว  

 

 

เรื่องโดย : คีตฌาณ์ ลอยเลิศ Team content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม