สสส.หนุน Universal Design ออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

โดย
| |
อ่าน : 5,287

โครงการ “บ้านใจดี” และ “อาคารใจดี”

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่เมืองทองธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม กรุงเทพมหานคร และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) จัดงาน   “การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Design เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศ” ในงานสถาปนิก 54
 
โดย นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วย รมว.มหาดไทย(มท.) กล่าวว่า การปรับปรุงอาคารและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อลดความยากลำบากในการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรม เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยในส่วนของ มท. ได้สนับสนุนให้เกิดท้องถิ่นตัวอย่างในการปรับอาคาร และหน่วยบริการท้องถิ่น ให้เข้าถึงได้ง่าย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการฯ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสนับสนุนการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะสถานที่ราชการ ให้เป็นพื้นที่ที่ผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งบริการและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยสมาคมสถาปนิก ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาพัฒนาแนวทางและบุคลากรด้านการออกแบบ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้คนทุกกลุ่มได้มีโอกาสในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม 
 
โครงการ “บ้านใจดี” และ “อาคารใจดี”
 
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2552 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 10% ของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีผู้พิการอีกกว่า 2 ล้านคน จึงเป็นเรื่องท้าทายในการหาทางดูแลทั้งด้านสุขภาพและด้านสังคมให้กับทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ในปี 2552 พบว่า สถานที่เสี่ยงที่พึงระวังของผู้สูงอายุ คือ สถานที่ทำงาน กับบริเวณนอกบ้าน ซึ่งผู้สูงอายุระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 60 มักหกล้มหรือประสบอุบัติเหตุ และในกลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มักจะประสบอุบัติเหตุภายในบริเวณบ้าน ทำให้เกิดอาการกระดูกหักและภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอื่น ดังนั้นแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือ Universal Design จึงเป็นการออกแบบสำหรับคนทุกกลุ่ม เพราะทุกคนจะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคต หากมีการวางแผนและออกแบบสถานที่รองรับไว้ ก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในภายหลังได้
 
โครงการ “บ้านใจดี” และ “อาคารใจดี”
 
“โครงการ “บ้านใจดี” และ “อาคารใจดี” เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน สถานที่สาธารณะ ที่เอื้อให้ทุกคนเกิดความเท่าเทียมในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่ง สสส. เชื่อว่า ความร่วมมือจากทุกฝ่าย จะทำให้เกิดสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีฐานความคิด และความสามารถ ในการออกแบบที่รองรับการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ”  ทพ.กฤษดา กล่าว
 
 


 
ที่มา: สำนักข่าว สสส.
 
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม