จากไกล เปลี่ยนเป็นใกล้กันอีกนิดนะพ่อ!

โดย
| |
อ่าน : 1,788

 

            ชูนวัตกรรมใหม่! สายวัดใกล้กันอีกนิด เครื่องมือวัดระยะห่างของพ่อกับคนในครอบครัว พม.ขานรับพร้อมนำสายวัดสำรวจ 500 อบต ทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาให้พ่อใกล้กันอีกนิด

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ สถาบันราชานุกูล มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ  โดยจากผลสำรวจการใช้สายวัดใกล้กันอีกนิดชี้ชัดว่า พ่อมีระยะห่างจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อกับลูก  ซึ่งความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่ห่างกันนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ปัญหาภายในครอบครัวและสังคมอื่นๆ ตามมาได้

 

            พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และผู้คิดค้น สายวัดใกล้กันอีกนิดกล่าวถึงการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวว่า การวัดระยะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนั้นสามารถทำได้หลายวิธี  ทั้งการสัมภาษณ์และการสังเกตุแต่วิธีของสายวัดใกล้กันอีกนิดที่ทางสถาบันคิดค้นขึ้นการทำให้เป็นกิจกรรม และเกิดภาพจำลองขึ้น สายวัดจะมีความยาว 5 เมตร ให้บุคคลที่ต้องการวัดอยู่คนละฝั่งและให้เดินเข้าหากันและเลือกหยุดในจุดที่คิดว่าเหมาะสม โดยระยะที่มีนัยสำคัญคือระยะห่างตรงกันระหว่างทั้ง 2 คน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์คู่พ่อและลูกมีระยะความสัมพันธ์ที่ห่างกันมากที่สุดเฉลี่ย 48 เซนติเมตร

 

ปัญหาด้านครอบครัวนั้นต้องอาศัยกลไกที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหา ภาครัฐมีส่วนสำคัญสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ คุณนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์  กล่าวถึงการทำงานเชิงรุกของกระทรวงว่า สำหรับในระดับพื้นที่ได้ดำเนินการในส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการนำสายวัดระยะความสัมพันธ์ไปใช้ศึกษาวิจัยระยะความสัมพันธ์ครอบครัวต่างๆ ใน 500 อบต. เมื่อทราบถึงข้อมูล และปัญหาต่างๆ ของแต่ละพื้นที่จะนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป

 

นอกจากนโยบายทางภาครัฐที่เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาให้สัมฤทธิ์ แล้วนั้น มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว อีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาสื่อการรณรงค์ในโครงการใกล้กันอีกนิดนะพ่อ ซึ่งนายวันชัยบุญประชา ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เปิดเผยว่า  ขณะนี้ได้เกิดความร่วมมือขึ้นระหว่างมูลนิธิและบริษัท จีทีเอช ในทางผลิตภาพยนตร์ บ้านฉัน...ตะหลึ่งตึ่งโป๊ะ ที่พูดเรื่องปัญหาของครอบครัวที่พ่อลูกมีระยะความสัมพันธ์ที่ห่างกันจนนำไปสู่ปัญหาในครอบครัว ทั้งนี้จุดเริ่มต้นเกิดจากคุณจิระ มะลิกุล  ที่เล็งเห็นปัญหาและอยากสะท้อนสู่สังคมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง และทางเครือข่ายครอบครัวเชื่อว่าภาพยนตร์จะเป็นสื่อที่สามารถให้คนพ่อรวมถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวหันมองความสัมพันธ์ของคนในบ้านระชับความสัมพันธ์จนนำไปสู่การเป็นครอบครัวที่อบอุ่น

 

            นการดำเนินงานขั้นตอนนี้ ทางสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว แผนงานสุขภาวะครอบครัว สสส. และ สถาบันราชานุกูล จะร่วมกันดำเนินงาน ในเดือนธันวาคมนี้ โดยจะส่ง ปฏิทิน สารคดีเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ ให้กับ อปท 500 แห่งที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นจะทำการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการในพื้นที่จำนวนดังกล่าว โดยจะอบรมหลักสูตรการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แล้วทีมวิทยากรเหล่านี้ก็จะนำ เครื่องมือวัดระยะความสัมพันธ์ ไปเป็นเครื่องมือสำรวจความสัมพันธ์ของครอบครัวในชุมชน ซึ่งก็น่าที่จะสามารถดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2553 ช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ภาพยนตร์ บ้านฉัน...ตะหลึ่งตึ่งโป๊ะออกฉาย และจะขยายพื้นที่ต่อไป ซึ่งหากมี อบต.เทศบาล หรือองค์กรใดสนใจจะสมัครเข้ามาร่วมโครงการก็สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

Update 08-03-53

 

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม