สสส.เตรียมพร้อมรับมือผู้ประสบภัยระยะยาว

โดย
| |
อ่าน : 1,849

จัดตั้งเครือข่ายศึกษามาตรการจัดการ-พัฒนาระบบข้อมูล

 

  

 

            นายกฯ ประชุมสสส. อนุมัติ 50 ล้าน เตรียมพร้อมรับมือผู้ประสบภัยในระยะยาว จัดตั้งเครือข่ายรับมือภัยพิบัติ-ศึกษามาตรการจัดการ-พัฒนาระบบข้อมูล ขณะที่มาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด ประกาศเปิดรับโครงการอาสาเพื่อฟื้นฟูชุมชน  

 

            เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ได้มีวาระการพิจารณาที่สำคัญคือ แนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

            ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสสส. กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา สสส.ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนคือ การขยายเวลาและผ่อนปรนการจัดกิจกรรมและการใช้จ่ายเงินในโครงการที่ได้รับผลกระทบ ร่วมฟื้นฟูและให้กำลังใจโดยรวบรวมเงินบริจาคและการรับสมัครในงานวิ่งยูเอ็นเดย์ จำนวน 1.6 ล้านบาท ผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) การสนับสนุนน้ำดื่มในพื้นที่ประสบภัย ระดมอาสาสมัครภาคประชาชนเข้าให้การช่วยเหลือ พร้อมกับจัดทำคู่มือป้องกันและแนะนำการดูแลตนเองจากภัยพิบัติน้ำท่วมตามพื้นที่ประสบภัย 

 

            ทพ.กฤษดา กล่าวว่า สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม เป็นผลสืบเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลกที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น ที่ประชุมจึงได้อนุมัติแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในระยะยาว จำนวน 50 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรการที่สำคัญคือ 1.มาตรการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม โดยแผนเปิดรับทั่วไปได้เปิดรับโครงการอาสา สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัย และการสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อพัฒนางานฟื้นฟูภัยพิบัติโดยให้ชุมชนที่ประสบภัยเป็นแกนหลักในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดในอนาคตทั้งในระดับจังหวัด และในระดับชุมชน

 

            ผู้จัดการสสส. กล่าวว่า 2.มาตรการสนับสนุนต่อเนื่อง คือ การสนับสนุนจัดตั้งเครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคประชาชน มีกระบวนการจัดการความรู้ และจัดการเครือข่ายเพื่อพัฒนาโครงสร้างอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติภาคประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและในโลก รวมถึงการประมวลและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติของภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ3. มาตรการสนับสนุนการพัฒนาระบบและองค์ความรู้ โดยสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับภัยพิบัติ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลจากแหล่งต่างๆให้มีประสิทธิภาพขึ้น รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อม และการฟื้นฟูจากประสบการณ์ในปี 2553

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

Update:22-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม