สสส.เดินหน้าจัดทำแผนหลักส่งเสริมสุขภาวะที่ดีเพื่อคนไทย

โดย
| |
อ่าน : 3,730

           สสส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนหลัก สสส. 2554-2556 เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานสำคัญของ สสส.ในช่วง 3 ปีข้างหน้า เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

           

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่โรงแรม สยามซิตี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนหลัก สสส. 2554-2556 โดยมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุน สสส. ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ผู้จัดการแผน 13 แผน ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ สสส. เข้าร่วมการประชุม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานสำคัญของ สสส.ในช่วง 3 ปีข้างหน้า เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

           

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส.

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การดำเนินงานของ สสส.มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยอย่างแท้จริง

 

 

ที่มา: สำนักข่าว สสส.

Update:19-08-2553

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม