กรมสุขภาพจิตมอบรางวัล Mental Health Award 2553

โดย
| |
อ่าน : 3,192

รางวัลสำหรับผู้อุทิศตนเพื่อสังคม

          ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ที่ได้รับรางวัล Mental Health Award ประจำปี 2553 ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 9 จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ  รร.ปรินซ์ พาเลซ มหานาค กทม. ภายใต้หัวข้อ ความสุขครอบครัว ความสุขชุมชน : Happy Family Happy Community” ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

          โดยรางวัล Mental Health Award  ถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับบุคคลที่อุทิศตนสร้างสรรค์งานสุขภาพจิตครอบครัวและชุมชน ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลเดียวกันนี้อีก 2 ท่าน คือ  Dr. Ngugen Van Tho , Director  National Mental Health Hospital Dongnai ,Vietnam และ นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า เกือบทั้งชีวิต ทำงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทำงานตามอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นของตนเอง จนเป็นที่ยอมรับของสังคม รางวัลเกีรติยศต่างๆ ที่ได้รับมา เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า คนเราทำดีย่อมได้ดีซึ่งตนยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมต่อไป

          สำหรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ เป็นผู้มีคุโณปการต่องานด้านสาธารณสุขไทยอย่างมาก โดยเฉพาะงานด้านสุขภาพจิต โดยเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มให้มีการก่อตั้งกรมสุขภาพจิต รวมทั้งเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มให้มีการก่อตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมสมาริตันส์-ประเทศไทย และยังดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อาทิ กรรมการเครือข่ายนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์โลก  ประธานกรรมการเครือข่ายนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้เชี่ยวชาญในแผนงานสหประชาชาติเพื่อควบคุมยาเสพติดในนานาประเทศ ฯลฯ นอกจากนี้ ที่ผ่านมาท่านได้ผ่านงานด้านการเมืองระดับชาติ โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กทม. 3 สมัยติดต่อกัน

 

 

ที่มา: สำนักข่าวสสส.

 

 

Update: 09-08-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม