“กฏบัตรโตรอนโต” เพื่อกิจกรรมทางกาย

โดย
| |
อ่าน : 9,080

ข้อเสนอระดับโลกเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ

    

          การประชุม  The  3rd International Congress on Physical Activity and Public Health นี้เป็นการประชุมประจำปีครั้งที่ 3 ของเครือข่าย Global Advocacy for Physical Activity (GAPA) โดยจัดขึ้นในวันที่ 5 -  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  ที่ Metro Toronto Convention Centre ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา

 

          การประชุมนี้เป็นการส่งสัญญาณจากองค์กรสากลด้านสุขภาพ โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลก และองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็น “Physical Activity” ได้แก่ International Society of Physical Activity and Health (ISPAH) ร่วมกับ GAPA เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าทิศทางใหม่ของการบริการสุขภาพและการสาธารณสุข ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก มิติการรักษาทางการแพทย์เมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วย (Disease and Curative Approach) มาสู่มิติการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ (Prevention and Health Promotion Approach) หรือกล่าวได้ว่าระบบการดูแลสุขภาพของโลกกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ กระบวนทัศน์ใหม่ของการสาธารณสุข” (New Paradigm of Public Health) แล้วอย่างแท้จริง

 

 

          การประชุมในครั้งนี้เน้นความรู้เชิงวิชาการหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่างนโยบายในการออกกำลังกายและสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกประมาณ 1,000 คน รวมถึงตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

            การประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของนานาประเทศ เพื่อทำให้ประชากรโลกมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาวะ (Active Living) ซึ่งเป็นการมองเรื่องกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย (Physical Activity) แบบองค์รวม คือ ต้องส่งเสริมทั้งทักษะการออกกำลังกายส่วนบุคคล ปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ไปจนถึงการรณรงค์ผลักดันทางนโยบาย เพื่อนำไปสู่สังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน

 

 

ดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าวสสส.

 

 

 

Update: 16-08-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: นพรัตน์ นริสรานนท์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

นักศิลปะบำบัด  โรคบิด  ต่อมน้ำมัน  เขียนจดหมาย  ป้ิองกัน  แรงจูงใจ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เรือยาวปลอดเหล้า-เบียร์ ออกพรรษา เชียงคาน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเลย ไหลเรือไฟ ประกวดธิดาปราสาทผึ้ง มิตรภาพไทย-ลาว ต้านยาเสพติด  ช่วงหยุดยาว  แปลงผักปลอดสารพิษ  คุณธง ตั้งศรีตระกูล  มหาวิทยาลัยรังสิต  ลดหย่าร้าง  งูก้นขบ  เครือข่ายครอบครัว  เรื้องรัง  อย่างง่าย  เพลงกล่อม  เวลาป่วย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth นักวิชาการตรวจสอบภายใน พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน รับสมัครงาน ตรวจสอบ เกณฑ์ความเสี่ยง  การจัดการอาหารในโรงเรียน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม