สุรา เบียร์ ต้นเหตุก่อความรุนแรงในครอบครัว

โดย
| |
อ่าน : 2,507

สถิติ หญิง เด็ก ถูกทำร้ายเฉลี่ยวันละ 63 คน

 

 

 

มูลนิธิเพื่อนหญิง ชี้ เหล้าเป็นตัวการก่อความรุนแรงในครอบครัว สลด ผู้หญิง เด็ก เป็นเหยื่อถูกทำร้าย วันละ 63 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 3 คน ชู 4 จังหวัดต้นแบบลดเหล้า ลดความรุนแรง ได้จริง 70% ถอดบทเรียนพิมพ์คู่มือ ลด ละ เลิกเหล้า = สร้างสุขให้ครอบครัวและชุมชน เตรียมกระจายทั่วประเทศ คนต้นแบบถ่ายทอดประสบการณ์ เลิกเหล้าเลิกทำร้ายลูก เมีย

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในงานเสวนาผู้ชายต้นแบบ และเปิดตัวหนังสือคู่มือ ลด ละ เลิกเหล้า = สร้างสุขให้ครอบครัวและชุมชนจัดโดยมูลนิธิเพื่อนหญิง ภายใต้การสนับสนุนโดย สสส.

 

โดยนายจะเด็จ เชาว์วิไล ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กถูกทำร้ายในปี 2552  พบมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 22,925 คน เฉลี่ยวันละ 63 คน หรือชั่วโมงละ 3 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 12,031 คน และผู้หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป 10,894 คน ส่วนมูลนิธิเพื่อนหญิงทั้ง 10 ศูนย์ทั่วประเทศ พบว่า มีผู้หญิงและเด็กถูกกระทำจากความรุนแรงเข้ารับความช่วยเหลือ เฉลี่ยปีละ 2,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนนี้  40% มีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีก 30% ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ ส่วนใหญ่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสำคัญ ที่น่าเป็นห่วงคือเยาวชน ที่เป็นผู้ก่อเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้น ทำให้ทุกฝ่ายต้องเร่งแก้ปัญหานี้

 

นายจะเด็จ กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อนหญิง ได้วิจัยเรื่อง ผลกระทบของสุรากับความรุนแรงของครอบครัว พบว่า การดื่มเหล้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว โครงการลดเหล้า ลดความรุนแรง จึงเริ่มขึ้นเมื่อปี 2547  ใน 4 พื้นที่ คือ จ.ชุมพร จ.อำนาจเจริญ จ.เชียงใหม่ และจ.สมุทรปราการ เพื่อให้คำปรึกษาทั้งผู้หญิงที่ถูกทำร้าย และผู้ชายที่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนเพื่อลดปัญหาความรุนแรง สนับสนุนการลด ละ เลิก เหล้าในชุมชน ผลจากการทำงานทั้ง 4 พื้นที่ สามารถลดความรุนแรงในครอบครัวได้ 70% และทำให้คนชุมชนสามารถเลิกเหล้าได้ถึง 80%  อีกทั้งยังเกิดคนต้นแบบ ที่ขยายประสบการณ์ และเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานให้แก่พื้นที่อื่นๆ นำไปแก้ไขปัญหาด้วย ซึ่งปัจจุบันมีหลายจังหวัดที่เดินทางมาดูงานในพื้นที่ 4  จังหวัดจำนวนมาก เพื่อนำวิธีไปสร้างแนวทางการทำงานเพื่อลดความรุนแรงในพื้นที่ตนเอง

 

 

จากการทำงาน 4 พื้นที่ มูลนิธิฯ ได้ถอดบทเรียนเป็นหนังสือ คู่มือ ลด ละ เลิกเหล้า = สร้างสุขให้ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้พื้นที่อื่นนำไปทำงานต่อ โดยในหนังสือจะบรรจุขั้นตอนการทำงาน อย่างละเอียดคือ การหาคนที่เป็นที่ปรึกษา วิธีให้คำปรึกษา เทคนิคการให้กำลังใจ การโน้มน้าวคนในชุมชน วิธีการสร้างกิจกรรมเยี่ยมบ้าน การหาบุคคลต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ผู้อื่น วิธีการจัดค่ายครอบครัว ค่ายเยาวชน  วิธีการรณรงค์ภายในชุมชน การปรับสภาพแวดล้อมชุมชน หนังสือคู่มือ จะรวบรวมวิธีการทำงาน ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรรู้ วิธีการประเมิน ประมวลผลไว้อย่างละเอียด โดยได้จัดพิมพ์หนังสือไว้หลายหมื่นเล่มเพื่อแจกจ่ายให้พื้นที่ต่างๆ ได้นำไปใช้นายจะเด็จ กล่าว

 

ด้านนายพรณรง ปั้นทอง คนต้นแบบ จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ครอบครัวเคยผ่านช่วงเวลาที่ตนดื่มเหล้ามาก และเจอปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาครอบครัวอื่นๆ จึงทำหลายสิ่งโดยที่ไม่คิด คือ การทำร้ายร่างกายภรรยา มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้ง ครอบครัวเป็นทุกข์อย่างมาก  จนภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ย้ายกลับบ้าน ที่ จ.อำนาจเจริญ มีเวลาทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้น และได้เข้าร่วมโครงการลดเหล้าลดความรุนแรง ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมสิ้นเชิง คือ ครอบครัวมีความสุข เพราะเมื่อไม่ดื่มเหล้าก็มีสติที่จะคิดถึงครอบครัว ลูก และคนอื่นๆ ในชุมชน ทำงานหารายได้ให้ครอบครัวได้ ช่วยเหลือคนอื่นในชุมชนได้  ซึ่งอยากให้ผู้ที่ยังดื่มเหล้าได้คิดว่า การเลิกเหล้าจะทำให้ครอบครัวและตัวเองได้รับประโยชน์มหาศาล ที่สำคัญคือเยาวชน เพราะครอบครัวที่ดื่มเหล้า ก็จะทำให้ลูกกลายเป็นคนดื่มเหล้าไปด้วย

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจหนังสือคู่มือ ลด ละ เลิกเหล้า = สร้างสุขให้ครอบครัวและชุมชน สามารถติดต่อขอรับได้ที่ มูลนิธิเพื่อนหญิง โทร. 0-2513-1001 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

 

Update : 28-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : คมสัน ไชยองค์การ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม